Naujienos

Lap
6

Aiškėja bendruomenių inicijuotos vietos plėtros prioritetai 2021-2027 m.

Š. m. spalio 24-25 d. Prienų raj. vyko Vidaus reikalų ministerijos reinginys, patirčiai įgyvendinant Vietos veiklos grupių strategijų projektus bei naujojo finansinio laikotarpio perspektyvoms aptarti. Jame dalyvavo ir Varėnos miesto VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius.

Spa
25

Patvirtinta nauja Varėnos miesto vietos veiklos grupės valdyba

2019 m. rugpjūčio 6 d. ir spalio 10 d. vykusiuose Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotiniuose susirinkimuose buvo priimti nauji nariai ir išrinkta nauja valdyba 4 metų kadencijai.

Spa
16

Įsigaliojo pakeista Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategija

LR vidaus reikalų ministerijai pritarus ir 2019-10-10 Varėnos miesto VVG visuotiniam susirinkimui patvirtinus, įsigaliojo naujos redakcijos Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategija.

Spa
11

Skirtas finansavimas dar 5 vietos plėtros projektams įgyvendinti

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė skyrė finansavimą šiemet pateiktiems ir vertinimo procedūras perėjusiems Varėnos specialiosios mokyklos, Varėnos technologijos ir verslo mokyklos,  Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ir Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos vietos veiklos projektams.

Spa
1

Baigtas įgyvendinti pirmasis vietos veiklos projektas

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ baigė įgyvendinti projektą „Ir mes galime padėti“. Tai – pirmasis baigtas įgyvendinti vietos veiklos projektas, parengtas įgyvedinant Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją.

Rgp
28

Tęsiamos diskusijos dėl bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 2021-2027 m.

Intensyvėja diskusijos dėl miestų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros naujame ES finansavimo laikotarpyje (2021-2027 m. ) ir ES struktūrinių fondų investavimo krypčių.

Bir
28

Įsigaliojus finansavimo sąlygų aprašo pakeitimams, pareiškėjams – dar daugiau galimybių

LR vidaus reikalų ministerija informuoja, kad įsigaliojo projektų finansavimo sąlygų aprašų, pagal kuriuos įgyvendinamos miestų vietos plėtros strategijos, rengiami bei įgyvendinami vietos veiklos projektai, pakeitimai.

Bir
5

Inicijuojami Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimai

Varėnos miesto VVG valdyba š. m. gegužės 30 d. priėmė sprendimą inicijuoti Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus.

Geg
31

Patvirtinti III kvietimo vietos veiklos projektai

Prie jau įgyvendinamų 11 Varėnos miesto vietos veiklos projektų nuo rudens bus pradėti įgyvendinti dar penki nauji. Varėnos miesto VVG valdyba š. m. gegužės 30 d. patvirtino keturis naujus projektus socialinėms paslaugoms gerinti ir plėsti, vieną – naujų profesinių įgūdžių suteikimui. Sulig trečiuoju vietos veiklos…

Geg
24

Sėkmės pavyzdys visai Lietuva

  Socialinės nelygybės mažinimas ir socialinė integracija – temos, kurias dažnai girdime šiuo metu rinkimų kontekste. Kaip pasiekti, kad neįgalieji, mažas pajamas gaunantys asmenys, vieniši senoliai, socialinės rizikos asmenys jaustųsi lygiaverčiai bendruomenės nariai? Varėnos miesto vietos veiklos projektų ir Varėnos miesto vietos veiklos…