Naujienos

Gru
22

Varėnos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategija perduoda naudos ir kokybės vertinimui

Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentas, vadovaudamasis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis, patvirtintomis  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V–672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau –…

Lap
20

Įregistruota naujos sudėties Varėnos miesto VVG valdyba

Š. m. rugsėjo 6 d. Varėnos miesto VVG visuotiniame narių susirinkime buvo priimti nauji asociacijos nariai, keturių metų kadencijai patvirtinta naujos sudėties valdyba ir perrinkta VVG vadovė. Į VVG priimta VšĮ „Gerumas gerumu“, Varėnos mieste registruota ir veiklą vykdanti organizacija, vykdanti veiklą socialinės…

Lap
3

Varėnos miesto VVG tvirtins galutinį Strategijos projektą

Š. m. lapkričio 17 d. Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas tvirtins galutinį Varėnos miesto 2023-2024 m. vietos plėtros strategijos projekto variantą. Galutiniame Strategijos variante pakoreguota stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė, finansinis planas (bendrai prašomo finansavimo sumais nesikeičiant. Strategijoje…

Spa
30

VRM atnaujino vietos plėtros strategijų atranką

Vidaus reikalų ministerija, įvertinusi vietos plėtros strategijų rengimo bei atrankos proceso trūkumus ir rizikas nepasiekti ES ir nacionaliniuose strateginio planavimo dokumentuose nustatytų rodiklių, patobulino vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisykles ir paskelbė naują strategijų pateikimo ministerijai datą. Miestų vietos veiklos grupės kviečiamos rengti…

Rgp
28

Vyks naujosios Strategijos projekto pristatymas visuomenei

Varėnos miesto vietos veiklos grupė kviečia į Varėnos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos pristatymą, kurio metu detaliai informuojama apie naujosios strategijos tikslus, uždavinius, veiksmus, pagal kuriuos bus finansuojami vietos veiklos projektai. Renginio metu detaliai bus pristatytos preliminarios finansavimo sumos, finansuojamos veiklos ir tikslinės…

Lie
3

Parengtas Varėnos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektas

Varėnos miesto vietos veiklos grupė parengė naują Varėnos miesto vietos plėtros strategijos projektą (2023-2029 m.). Strategija parengta atsižvelgiant į daugybę statistinių duomenų, susijusių su demografine situacija Varėnos mieste, socialiniais, verslo rodikliais. Strategijos tikslai, uždaviniai ir konkretūs veiksmai yra orientuoti į pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos…

Bir
14

Skirtas finansavimas Varėnos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijai parengti

2023 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė įsakymu Nr. 1V-349 skyrė Varėnos miesto vietos veiklos grupei 9 530,15 Eur projektui „Varėnos miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas“. Projekto lėšomis bus finansuojamas naujos Varėnos miesto vietos plėtros strategijos rengimas, jos viešinimo renginiai, Varėnos…

Geg
19

Veiklos baigtos – patvirtinta galutinė Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita

2023 m. gegužės 19 d. Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas patvirtino Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinę ataskaitą. Ataskaitoje apibendrinta informacija apie 2017-2022 m. įgyvendintus projektus, projektų veiklas ir tikslines grupes, kurioms įgyvendinti projektai. Iš viso per šešis metus įgyvendinti…

Bal
17

Varėnos miesto VVG kviečia į viešas konsultacijas dėl 2024-2029 m. Varėnos miesto vietos plėtros strategijos

Varėnos miesto vietos veiklos grupė pradėjo rengti 2024-2029 m. Varėnos miesto vietos plėtros strategiją ir š. m. balandžio 27 d. organizuoja susitikimus su nevyriausybinių organizacijų, verslo ir viešojo sektoriaus (biudžetinių įstaigų) atstovais, kurių metu kvies diskutuoti, kokių iniciatyvų ir veiklų trūksta Varėnos mieste…

Bal
13

Įsibėgėja Varėnos miesto 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas – kviečiame dalyvauti apklausoje

Varėnos miesto vietos veiklos grupė (VVG) pradėjo rengti Varėnos miesto 2024-2029 m. vietos plėtros strategiją. Pagal ją bus finansuojami miesto bendruomenių, įmonių ir verslininkus vienijančių asociacijų, nevyriausybinių ir kitų organizacijų vietos veiklos projektai. Siekdama išsiaiškinti Varėnos miesto gyventojų poreikius ir lūkesčius, paskatinti įsitraukti…