Naujienos

Lie
3

Parengtas Varėnos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektas

Varėnos miesto vietos veiklos grupė parengė naują Varėnos miesto vietos plėtros strategijos projektą (2023-2029 m.). Strategija parengta atsižvelgiant į daugybę statistinių duomenų, susijusių su demografine situacija Varėnos mieste, socialiniais, verslo rodikliais. Strategijos tikslai, uždaviniai ir konkretūs veiksmai yra orientuoti į pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos…

Bir
14

Skirtas finansavimas Varėnos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijai parengti

2023 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė įsakymu Nr. 1V-349 skyrė Varėnos miesto vietos veiklos grupei 9 530,15 Eur projektui „Varėnos miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas“. Projekto lėšomis bus finansuojamas naujos Varėnos miesto vietos plėtros strategijos rengimas, jos viešinimo renginiai, Varėnos…

Geg
19

Veiklos baigtos – patvirtinta galutinė Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita

2023 m. gegužės 19 d. Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas patvirtino Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinę ataskaitą. Ataskaitoje apibendrinta informacija apie 2017-2022 m. įgyvendintus projektus, projektų veiklas ir tikslines grupes, kurioms įgyvendinti projektai. Iš viso per šešis metus įgyvendinti…

Bal
17

Varėnos miesto VVG kviečia į viešas konsultacijas dėl 2024-2029 m. Varėnos miesto vietos plėtros strategijos

Varėnos miesto vietos veiklos grupė pradėjo rengti 2024-2029 m. Varėnos miesto vietos plėtros strategiją ir š. m. balandžio 27 d. organizuoja susitikimus su nevyriausybinių organizacijų, verslo ir viešojo sektoriaus (biudžetinių įstaigų) atstovais, kurių metu kvies diskutuoti, kokių iniciatyvų ir veiklų trūksta Varėnos mieste…

Bal
13

Įsibėgėja Varėnos miesto 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas – kviečiame dalyvauti apklausoje

Varėnos miesto vietos veiklos grupė (VVG) pradėjo rengti Varėnos miesto 2024-2029 m. vietos plėtros strategiją. Pagal ją bus finansuojami miesto bendruomenių, įmonių ir verslininkus vienijančių asociacijų, nevyriausybinių ir kitų organizacijų vietos veiklos projektai. Siekdama išsiaiškinti Varėnos miesto gyventojų poreikius ir lūkesčius, paskatinti įsitraukti…

Kov
10

Bus tvirtinama Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2022 m.

2023 m. kovo 22 d. Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas tvirtins Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2022 m. Ataskaitoje pateikiama: informacija apie baigtus įgyvendinti projektus ir projektų veiklas; informacija apie ES lėšų įsisavinimą pagal veiksmus; duomenys…

Gru
30

Baigtos paskutinių vietos veiklos projektų veiklos

Varėnos miesto vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją. Varėnos specialioji mokykla baigė įgyvendinti projekto „Mes kartu – jėga“ veiklas. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis kartu su Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriumi baigė įgyvendinti…

Gru
15

VRM viešam svarstymui pateikė Projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir viešam aptarimui pateikė 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas:…

Lap
25

Varėnos miesto vietos veiklos grupei įteikta VRM padėka

Spalio 11 d. Alytuje vykusiame Vidaus reikalų ministerijos organizuotame renginyje „Gerosios patirtys, įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas ir pasiruošimas bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 2021–2027 m“ Varėnos miesto vietos veiklos grupei buvo įteikta vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės padėka už pavyzdingą Varėnos miesto 2016–2020…

Lap
23

Inicijuoti Varėnos miesto 2016-2020 vietos plėtros strategijos pakeitimai

Atsižvelgdama į besibaigiančias paskutinių Varėnos miesto vietos plėtros projektų veiklas, Varėnos miesto VVG inicijavo Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos finansinio plano pakeitimus. Pakeitimai inicijuoti 2020 m. spalio 12 d. vykusiame Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime. Su jais galima…