Š. m. spalio 24-25 d. Prienų raj. vyko Vidaus reikalų ministerijos reinginys, patirčiai įgyvendinant Vietos veiklos grupių strategijų projektus bei naujojo finansinio laikotarpio perspektyvoms aptarti. Jame dalyvavo ir Varėnos miesto VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius.

Renginio metu pirmiau aptarta strategijų įgyvendinimo patirtis, kuo galime pasidžiaugti, ko pasimokyti, aptarti gerosios praktikos pavyzdžiai.

Daug dėmesio mokymuose buvo skirta privačių interesų deklaravimo temai, interesų konflikto rizikoms, interesų konfliktų valdymui aptarti. Lektorius Gediminas Sakalauskas, akcentavo, kad interesų deklaravimui dėmesį turėtų skirti ir VVG organų nariai, VVG darbuotojai, buvo aptartos praktinės interesų konflikto situacijos.

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja Eglė Šarkauskaitė pristatė Europos Sąjungos struktūrinių fondų investavimo kryptis į bendruomenių inicijuotą vietos plėtrą 2021-2027 metais prioritetus. Aiškėja, kad didelis dėmesys bus skiriamas socialiniai atskirčiai mažinti, gyventojų užimtumo darbo rinkoje skatinimo priemonėms, pagalbai vietos socialiniam verslui, NVO teikti, investicijoms į nedidelės apimties infrastruktūrą, skirtą bendruomeninei veiklai (daugiabučių kvartalų želdynus, žaidimo aikšteles, pastatų pritaikymą neįgaliesiems ir pan.). Taip pat ministerija preliminariai siūlo remti ir bendruomenės inicijuojamų bendradarbiavimo tinklų, skirtų spręsti vietos bendruomenėms aktualias vietovės problemas, kūrimą ir vystymą.

Š. m. gruodžio mėn. tikimasi sulaukti papildomos informacijos dėl miestų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 2021-2027 m. finansiniame laikotarpyje.

Varėnos miesto VVG inf.