Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ kartu su Varėnos, Pakruojo, Biržų, Utenos ir Rietavo miestų vietos veiklos grupėmis baigė įgyvendinti projektą „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“.

Jo metu į įvairias projekto veiklas iš minėtų Lietuvos miestų įsijungė bent 10 įstaigų ir organizacijų.

Projektu metu daug dėmesio buvo skirta bendrai miestų patirčiai globos klausimais pasidalinti. Vyko gerosios praktikos patirties renginys „Mums rūpi“, kurio metu budintys globotojai, globėjai, nesusiję giminystės ryšiais ir globėjai giminaičiai, dalijosi gerąja patirtimi su Utenos bei Pakruojo miestų ir rajonų budinčiais globotojais, globėjais, nesusijusiais giminystės ryšiais ir globėjais giminaičiais. 20-čiai globojamų vaikų ir vaikų iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų buvo organizuojama vasaros stovykla.

Varėnos miesto vietos veiklos projektų vykdytojai, socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, klubo „Ropė“ savanoriai ir nariai vyko į Pakruojį, kur susipažino su ten įgyvendintais socialinės atskirties mažinimo projektais ir socialinėmis iniciatyvomis.

Plėtojant M. K. Čiurlionio kultūrinį kelią, varėniškiai kartu su kolegomis iš Rietavo organizavo kūrybines dirbtuves, kurių metu su M.K. Čiurlionio biografija ir kūriniais Varėnos miesto vaikai susipažino socioedukacinių veiklų metu. Varėniškiai projekto savanoriai ir dalyviai  lankėsi Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje ir Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje. Muziejaus gido pagalba gilino istorines žinias, išbandė dainų skambėjimą bažnyčioje, turinčioje vieną geriausių akustikų Europoje. Gavę daug naujų inspiracijų kūrybai projekto dalyviai vėliau persikėlė į Rietavo M.K. Oginskio meno mokyklą, kur vyko dirbtuvės – atviros bendros pamokos, metodinė veikla (gerosios patirties sklaida) su Rietavo M.K. Oginskio meno mokyklos mokytojais ir mokiniais, pasiruošimas bendrai parodai ir koncertui. Kūrybinių dirbtuvių ir bendrų veiklų rezultatas – „Pasivaikščiojimai su Čiurlioniu“ – buvo pristatytas visuomenei Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre ir Rietavo kultūros centro salėje. Tai buvo bendras vaikų ir jaunuolių dailės darbų parodos atidarymas ir bendras abiejų mokyklų mokinių koncertas „Pasivaikščiojimai su Čiurlioniu“.

Bendra Rietavo ir Varėnos vaikų darbų paroda „Pasivaikščiojimai su Čiurlioniu“ (interpretacijos M.K. Čiurlionio darbų temomis ir jo biografijos bei gyvenimo vietų inspiracijomis) vėliau buvo eksponuojama ir Varėnoje.

Projekto metu partneriai taip pat rinkosi į bendrą patirties sklaidos renginį Anykščiuose. Renginio metu buvo klausomasi pranešimų apie bendradarbiavimo svarbą įgyvendinant vietos veiklos projektus, vietos veiklos projektų indėlį mažinant socialinę atskirtį ir skatinant verslumą miestuose ir t. t. Susirinkusieji diskutavo, kaip sukurti ir įgyvendinti stiprų vietos veiklos projektą, komunikacijos ir socialinių tinklų ekspertas Jaunius Špakauskas susirinkusiuosius supažindino su pagrindiniais efektyvaus komunikavimo socialiniuose tinkluose aspektais.

Šis projektas – vienintelis bendradarbiavimo su kitų miestų VVG projektas, įgyvendintas pagal 2016-2020 m. Varėnos miesto plėtros strategiją.

Varėnos miesto VVG inf.