Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ baigė įgyvendinti projektą „Ir mes galime padėti“. Tai – pirmasis baigtas įgyvendinti vietos veiklos projektas, parengtas įgyvedinant Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją.

Projekto metu klubas teikė maisto išnešiojimo paslaugas senyvo amžiaus ir sunkiai savimi galintiems pasirūpinti asmenims. Maistas buvo gaminamas „Caritas“ virtuvėlėje, kuri taip pat atnaujinta iš projekto lėšų.

Senyvo amžiaus Varėnos miesto gyventojams, o pirmiausia – vienišiems, turintiems negalią buvo organizuojamos mankštos ir šiaurietiško ėjimo užsiėmimai. Jiems organizuoti klubas įsigijo įvairaus inventoriaus ir mokymo priemonių, todėl sudarytos sąlygos tęsti veiklas ir baigus įgyvendinti projektą.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat buvo organizuotos kultūrinės-pažintinės išvykos.

Iš viso į projekto veiklas įtraukta net 40 asmenų – vienišų pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų. Įgyvendinant veiklas įsijungė 20 savanorių, kuriems buvo organizuojami savanorių mokymai.

Projekto vertė siekė 10 036,55 Eur, iš jų – 8 957,63 Eur Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos.

Į pabaigą eina ir dar trijų Varėnos miesto vietos veiklos projektų įgyvendinimas.

Varėnos miesto VVG inf.