Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla baigė įgyvendinti projektą „Natos – ne avys, kas išmano, tas jas gano“.  Gegužės 26 d. įvyko projekto baigiamasis bendras visų dalyvių koncertas. Skambėjo dalyvių aranžuotos ir originalios lietuvių liaudies dainos bei populiariosios muzikos kūriniai.

Pagal parengtą neformaliojo švietimo muzikinio raštingumo ir muzikinio kompiuterinio raštingumo programą 3 dalyvių grupės mokėsi muzikinio kompiuterinio raštingumo, aranžavimo, garso įrašų gamybos, renginių organizavimo, viešinimo, koncertinio atlikimo pagrindų. Projekto veiklose dalyvavo 18 ekonomiškai neaktyvių Varėnos miesto gyventojų (10 moksleivių ir 8 senjorai).

Projekto savanoriai dalyvius mokė naudotis muzikinėmis kompiuterinėmis programomis (musescore, audacity, kt.), kurti aranžuotes, rašyti partitūras, konvertuoti į įvairius failus, aranžuotes atlikti gyvai, gaminti įrašus, juos sukelti į pačių sukurtą youtube kanalą, viešinti, kurti plakatus (naudojant canva programą), organizuoti ir įgyvendinti renginį.

Gyvuose pačių dalyvių organizuojamuose renginiuose skambėjo dalyvių kurtos aranžuotės, buvo dalijamasi projekto metu įgytomis patirtimis. Projekto dalyviai taip pat turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su profesionaliąja muzika – lankėsi Nacionaliniame operos ir baleto teatre, Kauno muzikiniame teatre, Nacionalinėje filharmonijoje.

„Natos – ne avys, kas išmano, tas jas gano“ – tai jau antras mokyklos parengtas ir baigtas įgyvendinti vietos veiklos projektas, įgyvendintas pagal Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją.

Projekto „Natos – ne avys, kas išmano, tas jas gano“ tikslas buvo įgyvendinant neformaliojo švietimo muzikinio raštingumo ir muzikinio kompiuterinio raštingumo programos veiklas suteikti dalyviams padėtį darbo rinkoje pagerinančių kompetencijų.

Projekto vertė – 19 441,14 Eur. Projekto finansavimo intensyvumas – 100 % ES ir valstybės biudžeto lėšų.

Varėnos miesto VVG inf.