Projekto metu  12-ai ekonomiškai neaktyvių Varėnos miesto gyventojų (bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių ar niekur nedirbančių aukštųjų mokyklų studentų) buvo vedami teoriniai ir praktiniai profesionalios fotografijos mokymai (iš viso apie 50). Jie vyko nuo 2021 m. spalio mėn. iki 2020 m. gegužės mėn.

Mokymai vyko vieną kartą viduryje savaitės (darbo dienomis), kitą kartą – savaitgaliais rytais arba vakarais. Teorines žinias mokymų dalyviai pritaikydavo fiksuodami akimirkas gamtoje ir gamtos objektus. Moksleiviai susipažino su fotoaparatais ir jų charakteristikomis, objektyvų tipais, kaip juos naudoti praktinėje veikloje. Buvo mokoma parinkti tinkamas fotoaparato ir objektyvų charakteristikas, atsižvelgiant į gamtos sąlygas, apšvietimą. Vėliau susipažinę su teorija, mokėsi dirbti nuotraukų redagavimo programomis, paruošti nuotraukas parodai.

2022 m. visą rugpjūčio mėn. geriausi projekto dalyvių darbai buvo eksponuojami Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Varėnos mieste.

Teorinius ir praktinius profesionalios fotografijos mokymus vedė VšĮ Margoji gamta vadovas Raivydas Prakopimas.

Projekto kodas – 08.6.1-ESFA-T-927-03-0032. Projektas įgyvendintas pagal Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos 2.1.1. veiksmą „Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas, vykdant savanorišką veiklą, praktinių darbo įgūdžių suteikimas ir ugdymas darbo vietoje“.