Europos socialinio fondo agentūra baigė Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos, Varėnos socialinių paslaugų centro ir VšĮ „Margoji gamta“ pateiktų vietos veiklos projektų vertinimą.

Patvirtintos visos pareiškėjų prašomos projektų veiklos, o netikusios arba netikusios iš dalies buvo pakoreguotos atsižvelgiant į Projektų finansavimo sąlygų aprašą. Visi pareiškėjai išlaikė jiems skirtą finansavimą. Agentūros vertintojai pažymėjo, kad paraiškos parengtos kokybiškai, projektuose numatytos įdomios ir netgi iki šiol Lietuvoje vietos veiklos projektuose niekur neįgyvendintos veiklos.

Planuojama, kad projektų vykdytojai projektų sutartis pasirašys rugpjūčio mėn. pirmoje pusėje, o projektų veiklos prasidės š. m. rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėn. pradžioje.

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos projekto „Natos-ne avys, kas išmano, tas jas gano“ metu įgyvendins Neformaliojo švietimo muzikinio raštingumo ir muzikinio kompiuterinio raštingumo programą bei organizuos sociokultūrines-pažintines išvykas, įsigys įvairios muzikinės įrangos. VšĮ „Margoji gamta“ projektas „Į pažintį per fotografiją” užpildys šiuo metu rajone tuščią nišą – jo metu bus organizuojami profesionalios fotografijos mokymai moksleiviams. Varėnos socialinių paslaugų centro projekto „Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Varėnos miesto gyventojams“ metu projekto dalyviai galės dalyvauti grupinėse psichologo konsultacijose, bus suteikta galimybė dalyvauti grupiniuose relaksacijos ir meditacijos terapiniuose užsiėmimuose, kuriuose bus dirbama su jau įsigyta sensorine įranga. Kartą į savaitę projekto dalyviai vyks į Senojoje Varėnoje įsikūrusią VŠĮ „Varėnės žirgai“, kur bus vykdomos terapinių užsiėmimų veiklos taikant hipoterapijos metodą.

Varėnos miesto VVG linki projektų vykdytojams sėkmės, o Varėnos miesto gyventojus ragina aktyviai dalyvauti naujų projektų veiklose!

Varėnos miesto VVG inforamcija