Atlaisvėjus karantino sąlygoms, sėkmingai baigtos paskutinės Varėnos miesto vietos veiklos projekto „Socialinės rizikos  vaikų ir jų šeimų bendruomeniškumo ugdymas pasitelkiant menus“ veiklos.

Projektu buvo siekiama mažinti socialinę atskirtį Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio vaikams iš socialinės rizikos šeimų, specialiųjų poreikių vaikams, daugiavaikių šeimų vaikams. Projekto metu organizuotos menines-kūrybines veiklos (muzikos užsiėmimai, molio ir dailės terapijos veiklos), vyko terapiniai piešimo ant vandens, meninio konstravimo užsiėmimai, sociokultūrinės išvykos.

Vaikai taip pat turėjo galimybę dalyvauti ugdomosiose veiklos su informacinėmis ir komunikacinėmis – panaudojant  interaktyviąją lentą ir „Playstation“ konsolę organizuoti interaktyvūs žaidimai. Taip buvo siekiama supažindinti, mokyti vaikus teisingai naudoti pažangius konstruktorius,  IKT priemones – lavinti jų vaizduotę, kūrybiškumą, mokyti bendrauti ir bendradarbiauti, lavinti smulkiąją ir stambiąją motoriką, reakciją, suvokimą, socialinius įgūdžius, savarankiškumą, mokyti strategiškai mąstyti, eksperimentuoti, pasitikėti savimi.

Projektą vainikavo reprezentacinis renginys darželio bendruomenei, svečiams. Renginio metu buvo pristatytos projekto metu vykdytos  veiklos, atidaryta projekto metu sukurtų darbelių paroda.

Į projekto veiklas įsitraukė 24 vaikai, jas orgnizuojant prisidėjo 15 savanorių.

Varėnos miesto VVG inf.