Š. m. vasario 13 d. Varėnos miesto VVG gavo LR vidaus reikalų ministerijos raštą, kuriuo pritariama Varėnos miesto VVG iniciatyvai keisti Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategiją, atsisakant pabėgėlių integracijos projekto bei tam numatytas lėšas perskirstant patirties tinklo kūrimui, teikiant paslaugas gyventojų esamai socialinei atskirčiai mažinti bei bendruomenės verslumui didinti.

Esminį Strategijos keitimą Varėnos miesto VVG inicijavo dar 2019 m. spalio mėn. Gruodžio mėn. buvo kreiptasi į Migracijos departamentą prie LR vidaus reikalų ministerijos, prašant pateikti informaciją, ar Varėnos mieste bei rajone yra pabėgėlio statusą turinčių asmenų. Gavus patvirtinimą, kad prieglobsčio statusą turinčių asmenų nei mieste, nei rajone nėra, ministerijai buvo pateikta galutinis Strategijos pakeitimo projektas perskirstyti lėšas naujam veiksmui bei toliau nelaikyti rezervuotų 9 250 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų strategijai įgyvendinti.

Atsižvelgiant į tai, minėtą esminį Strategijos keitimą kovo mėn. dar turės patvirtinti Varėnos miesto VVG visuotinis susirinkimas. Po jo kovo mėn. antroje pusėje planuojama skelbti papildomą (4-ąjį kvietimą) projektiniams pasiūlymams (tinklo įgyvendinimo projektui) teikti.

Šiuo metu Varėnos miesto VVG rengia Projektų vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo pakeitimus bei kvietimus reikalingus dokumentus.

Varėnos miesto VVG inf.