2023 m. kovo 22 d. Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas tvirtins Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2022 m.

Ataskaitoje pateikiama:

  • informacija apie baigtus įgyvendinti projektus ir projektų veiklas;
  • informacija apie ES lėšų įsisavinimą pagal veiksmus;
  • duomenys apie asociacijos veiklą (narių, valdybos pokyčiai);
  • informacija apie dalyvavimą renginiuose;
  • informacija apie vykdytas Strategijos viešinimo veiklas.

Su ataskaita galite susipažinti čia.

Ataskaitos pristatymas.

Savo pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti el. paštu info@varenosmiestovvg.lt.

Varėnos miesto VVG inf.