2018 m. lapkričio 27 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-884 paskirtas finansavimas Varėnos specialiosios mokyklos ir Varėnos socialinių paslaugų centro vietos veiklos projektams.

Varėnos socialinių paslaugų centro projektui „Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų plėtra neįgaliesiems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams“ skirta 28 222,90 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų. Projekto metu bus teikiamos sociokultūrinės paslaugos neįgaliems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams (tarp jų – ir organizuojamos išvykos į kultūrinius renginius), bus suteikta galimybė jiems pasinaudoti asmens higienos ir priežiūros paslaugomis, taip prisidedant prie asmens higienos įgūdžių ugdymo ir palaikymo.

Varėnos specialioji mokykla projekto „Specialiųjų poreikių mokinių ir jų šeimos narių socialinės atskirties mažinimas Varėnos mieste“ metu specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jų šeimos nariams bus plečiamos užimtumo galimybės: sudarytos sąlygos sportuoti, organizuoti mankštas, padėti įveikti mokymosi sunkumus, mokyti reikalingiausių socialinių įgūdžių, bendrauti su nepažįstamais suaugusiais žmonėmis, taip pat bus organizuojami meniniai užsiėmimai. Projektui įgyvendinti skirta 13 822,98 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų.

Su ministro įsakymu galima susipažinti čia.

Artimiausiu metu įsakymai dėl finansavimo skyrimo turi pasirodyti ir Varėnos globos namų, Varėnos „Žilvičio“ lopšelio-darželio ir ir Varėnos rajono futbolo klubo „Atžalynas“ projektams.