Gruodžio 4 d. LR vidaus reikalų ministras finansavimą paskyrė ir likusiems trims pareiškėjams, teikusiems projektinius pasiūlymus Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Europos socialinio fondo agentūros vertinimą baigė, finansavimą gavo ir artimiausiu metu projektų įgyvendinimo metu sutartis sudarys Varėnos rajono futbolo klubas „ATŽALYNAS“, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis ir Varėnos globos namai.

Varėnos rajono futbolo klubas „ATŽALYNAS“ projektui „Socialinę atskirtį patiriančių Varėnos miesto šeimų vaikų socialinė integracija, įtraukiant juos į sportinę veiklą“ įgyvendinti gavo 12 553,46 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų. Projektu metu bus sudarytos geresnės sąlygos vaikų iš socialinės rizikos, daugiavaikių šeimų futbolo įgūdžiams ugdyti, bus vykstamas į 5 futbolo turnyrus, Varėnos mieste suorganizuoti du futbolo turnyrai, vaikai siunčiami į vasaros futbolo stovyklą.

Biudžetinė įstaiga Varėnos globos namai projektui „Senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų socialinės atskirties mažinimas ir savarankiškumo palaikymas Varėnos miesto bendruomenėje“ skirta 23 064,61 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų. Projekto metu globos namų gyventojai bus apmokomi darbo su kompiuteriu pagrindų, bus ugdomi jų asmeninės higienos įgūdžiai.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis projektui „Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams“ gavo 31 803,20 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų paramą. Projektu metu  vaikams iš daugiavaikių, socialinės rizikos, nepasiturinčių šeimų bus organizuojama speciali šeštadieninių užsiėmimų grupė, įsigyta naujų mokymo priemonių, organizuojamos sociokultūrinės išvykos.

Iš viso finansavimas jau paskirtas visiems 11-ai Varėnos miesto VVG atrinktų projektų. 6 iš jų jau yra įgyvendinami, o 5 pareiškėjai sutartis pasirašys gruodžio mėn.

Varėnos miesto VVG inf.