M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas baigė įgyvendinti vietos veiklos projektą „Sidabrinė linija“ Varėnoje: psichosocialinė pagalba telefonu soc. atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“.

Projekto metu buvo siekiama sumažinti Varėnoje senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų bei jų šeimos narių patiriamą socialinę atskirtį, teikiant jiems naują socialinę paslaugą – nemokamą psichosocialinę pagalbą ir bendravimo paslaugą „Sidabrinės linijos“ telefonu 8 800 800 20, į kurią jie gali kreiptis dėl įvairių jiems iškilusių problemų – senėjimo sąlygojamų kasdieninio gyvenimo sunkumų, skurdo, diskriminacijos, smurto artimoje aplinkoje apraiškų, kuomet jaučiasi vieniši ir niekam nereikalingi.

Projekto metu buvo vykdomi teoriniai savanorių mokymai, kurių metu savanoriai buvo supažindinami su psichosocialinės pagalbos telefonu specifika bei pagrindiniais ypatumais, psichosocialinės pagalbos teikimo telefonu metodais ir principais ir kt. Į mokymus įsitraukė ne mažiau kaip 20 asmenų.

Fondas taip pat organizavo informacinius renginius Varėnos miesto bendruomenei, kurių metu buvo informuojama apie projekte numatytas socialines paslaugas ir jų naudą, identifikuojami potencialūs projekto savanoriai, pristatomos savanorystės galimybės, įkurtos 4 mobilios darbo vietos budintiems savanoriams.

Projekto metu apmokyti savanoriai „Sidabrinės linijos“ paslaugą suteikė ne mažiau kaip 30 vienišų, atskirtį ir izoliaciją išgyvenančių senolių. Jie informuodavo juos apie „Sidabrinę liniją“, jos teikiamas galimybes, padėdavo joje užsiregistruoti ir skatino ja naudotis. Dalis iš senolių pradėjo skambinti „Sidabrinei linijai“ nuolatos, o pasibaigus projektui jo dalyviai ir toliau turi galimybę gauti psichologinės krizės įveikimo pagalbą paskambinę „Sidabrinės linijos“ telefonu 8 800 800 20.

Projektas įgyvendintas su partneriais – Varėnos socialinių paslaugų centru, BĮ Varėnos globos namais bei Varėnos neįgaliųjų draugija.

Varėnos miesto VVG inf.