Varėnos miesto vietos veiklos grupė informuoja, kad balandžio 15 d. vyks informacinis seminaras pareiškėjams, ketinantiems teikti projektus pagal paskelbtą IV kvietimą. Informacinis seminaras vyks nuotoliniu būdu, transliuojant Varėnos miesto VVG Facebook paskyroje.

Seminaro pradžia – 10:00.

Preliminari trukmė – 1-1,5 val.

Seminaro metu bus pristatomi reikalavimai pareiškėjams ir projektams, teikiamiems projektus pagal 1.1.2 veiksmą „Bendradarbiavimo ir informacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu sukurtas ir išplėtotas socialines paslaugas ir neformalias užimtumo didinimo iniciatyvas sklaidos ir gerosios patirties tinklo sukūrimas, siekiant stiprint gyventojų socialinius ryšius“. Taip pat bus pristatytos finansuojamos veiklos.

Seminarą ves Varėnos miesto VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius.

Nuoroda į seminaro įrašą – https://www.facebook.com/varenosmiestovvg/videos/590816704853814