Varėnos miesto VVG valdybai patvirtinus siūlomų rezervinių vietos plėtros projektų sąrašą koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimui, atitinkamai inicijuojami ir Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimai.

Iinicijuojami pakeitimai:

– tikslinamas Strategijos finansinis planas, atsižvelgiant į sudaryto rezervinio projektų sąrašo sumas ir pateiktus rezervinius projektinius pasiūlymus;

– atsižvelgiant į tai, kad faktiškai yra viršyti Strategijos rodikliai bei į rezervinių projektinių pasiūlymų planuojamus pasiekti rodiklius, didinami suplanuoti Strategijos rodikliai.

Su pakeitimais ir lyginamuoju Strategijos variantu galite susipažinti čia. Pakeitimai pažymėti raudonai.

Gyventojai, kiti suinteresuoti asmenys pastabas kviečiami teikti iki 2020 m. birželio 10 d.