Varėnos miesto vietos veiklos grupė jau ketvirtus metus įgyvendina Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją, pagal kurią projektus savo idėjoms įgyvendinti gali siūlyti visos Varėnos mieste veikiančios įmonės, įstaigos ir organizacijos. Kovo pab. Varėnos miesto VVG patvirtino strategijos veiklų įgyvendinimo ataskaitą už 2019 m., su kuria gyventojai turėjo galimybę susipažinti ir tiesioginės transliacijos internete metu.

Iš viso 2019 m. Varėnos mieste vyko 16 vietos veiklos projektų. 13 iš jų buvo skirti įvairioms socialinėms paslaugoms plėsti ir veikloms su neįgaliaisiais, daugiavaikėmis, socialinės rizikos, nepasiturinčiomis šeimomis ir šių šeimų vaikais, senyvo amžiaus žmonėmis organizuoti. Du projektai vyko moksleiviams papildomiems profesiniams įgūdžiams įgyti, vienas projektams – ekonomiškai neaktyvių žmonių verslumui ir jaunų verslų (veikiančių iki 2 m.) veiklos skatinimui.

Itin aktyviai veikė projektų vykdytojai, įgyvendinę socialinės srities projektus. Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondas daug dirbo teikdamas pagalbą socialinės rizikos šeimų nariams, organizavo streso valdymo užsiėmimus. Su senyvo amžiaus žmonėmis dirbo M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, Varėnos globos namai, Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“. Neįgaliesiems mankštas, užsiėmimus baseine bei stovyklą Šventojoje organizavo Varėnos sporto centras.

Džiugina tai, kad vietos plėtros projektų metu 2019 m. Varėnoje ženkliai pagerėjo sąlygos vaikams, turintiems autizmo sutrikimą. Įsigyti net du sensorinės įrangos komplektai. Varėnos specialioji mokykla projektų metu išplėtė užsiėmimų pasiūlą specialiųjų poreikių turintiems vaikams, sudarė jiems sąlygas sportuoti, organizuodama užsiėmimus sporto klube.

Varėnos rajono futbolo klubas „Atžalynas“, įgyvendindamas projektą, su vaikais iš nepasiturinčių, daugiavaikių šeimų, dalyvavo futbolo turnyruose Lietuvoje, viename iš jų – tarptautiniame, organizavo vaikams vasaros futbolo stovyklų. Klubas to niekaip nebūtų galėjęs įgyvendinti be ES struktūrinių fondų paramos, kadangi didžioji dalis vaikų tėvų neturi finansinių galimybių siųsti vaikus į stovyklas, prisidėti perkant aprangas, inventorių, mokymo priemones.

Varėnos globos namas projekto 2019 m. projekto metu pavyko išspręsti skalbimo mašinos problemą, įsigyti naują ir jos pagalba globos namų gyventojus mokyti pačius išsiskalbti drabužius. Varėnos socialinių paslaugų centras projekto metu plėtė dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems, organizavo maisto gamybos, fotografijos, dailės užsiėmimus, o projektą vainikavo projekto dalyvių fotografijų paroda.

Papildomų profesinių įgūdžių kursus moksleiviams organizavo Varėnos technologijos ir verslo mokykla, todėl dalis mokinių turėjo galimybę vienu metu įgyti iškart dvi profesijas. Mokykla šiemet kviečia mokytis vieno kąsnio užkandžių gamybos. Su ekonomiškai neaktyviais asmenimis dirbo ir Varėnos verslo ir amatų asociacija, organizavusi jiems kalbų (anglų, vokiečių) kursus, verslo pradmenų mokymus.

Varėnos miesto vietos veiklos grupė 2019 m. pabaigoje buvo paskirsčiusi jau 97 proc. visų strategijai įgyvendinti numatytų ES ir struktūrinių fondų lėšų, dalies projektų veiklos tęsiasi ir 2020 m., todėl visi Varėnos miesto gyventojai raginami aktyviai jose dalyvauti, prisijungti prie jų, kai tik baigsis karantino laikotarpis. Taip pat numatoma, jog kartu su kitų miestų VVG bus pradėtas įgyvendinti vienas naujas projektas.

Dėkojame visiems projektų vykdytojams ir jų dalyviams.

Su 2019 m. Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita  galite susipažinti čia

Varėnos miesto VVG inf.