Š. m, balandžio 2 d. (antradienį) Varėnos miesto VVG kviečiame į renginį, kurio metu bus pristatyta Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, pasiekti rezultatai, vykstantys projektai, aptartos aktualijos. Taip pat bus pristatyti reikalavimai rengiantiems vietos plėtros projektus pagal paskelbtą III-ąjį kvietimą.

Renginio programa:

14:00-14:30 – Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2018 m. ataskaitos pristatymas: nuveikti ir vykstantys darbais, patirtys ir problemos, bendradarbiavimo galimybės.
14:30-14:50 – komentarai, diskusija, aptarimas
15:00-16:00 – Projektinių pasiūlymų rengimas pagal paskelbtą III-ajam kvietimui: galimybės ir reikalavimai.

Pranešėjas – A. Taraskevičius, Varėnos miesto VVG strategijos administratorius.

Renginio pradžia – 14.00 val. 
Vieta – Varėnos socialinių paslaugų centras.