Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės 2020 m. sausio 22 d. pakeitė įsakymą, kuriuo siūlomos atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą. Remiantis juo, daliai miestų vietos plėtros strategijų pakeistos ES ir valstybės biudžeto lėšų sumos, numatytos strategijų administravimui, tarp jų – ir Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijai.

Naujajame įsakyme Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos administravimui numatoma skirti iki 57 212,88 Eur strategijai įgyvendinti skirtų ES ir valstybės biudžeto lėšų (iš viso strategijai įgyvendinti skirta 381 419,19 Eur). Anksčiau ši suma siekė 48 711,00 Eur.

Varėnos miesto vietos veiklos grupė dar 2019 m. spalio mėn. kreipėsi į LR vidaus reikalų ministeriją teikdama strategijos pakeitimus, kuriais prašė didinti administravimui skirtas lėšas. Ministerijai buvo išdėstyti objektyvūs didesnio lėšų poreikio administravimui motyvai:

  • Varėnos miesto VVG turėjo organizuoti tris projektinių pasiūlymų kvietimus vietoj vieno planuoto;
  • Gerokai užsitęsė vietos veiklos projektų įgyvendinimo pradžia, dėl ko turėjo būti panaudota daugiau darbo valandų negu planuota;
  • Varėnos miesto VVG, rengdama strategiją, administravimui prašė 15 proc. mažiau lėšų negu galėjo prašyti. Keliant minimalų atlyginimą ir įvedus SODROS grindis 2017-2019 m. administravimo lėšų poreikis išaugo. Be to, buvo suteikta gerokai daugiau konsultacijų negu planuota.
  • Varėnos VVG 2020 m. planuoja skelbti papildomą – ketvirtą – kvietimą projektiniams pasiūlymams teikti.

Š. m. vasario 14 d. LR vidaus reikalų ministrė taip pat pakeitė ir patvirtino įsakymą, kuriuo didinamos lėšos projektui Varėnos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“. 

Šiuo metu vyksta projekto sutarties keitimo derinimo procedūros su Europos socialinio fondo agentūra, o administravimo projekto sutarties pakeitimus ketinama pasirašyti artimiausiu metu.

Varėnos VVG šiuo metu ministerijai yra pateikusi ir esminius Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus, kuriai vietos veiksmo, skirto pabėgėlių integracijai, prašome patvirtinti veiksmą, skirtą patirties tinklo tarp skirtingų VVG, teikiant socialines ir verslumo skatinimo paslaugas, kūrimo projektui.

Jeigu jie bus patvirtinti, š. m. pavasarį planuojama skelbti papildomą kvietimą projektiniams pasiūlymams teikti.

Su naujuoju miestų vietos plėtros strategijų finansavimo įsakymu galite susipažinti čia.

Varėnos miesto VVG inf.