Varėnos miesto vietos veiklos grupė parengė naują Varėnos miesto vietos plėtros strategijos projektą (2023-2029 m.).

Strategija parengta atsižvelgiant į daugybę statistinių duomenų, susijusių su demografine situacija Varėnos mieste, socialiniais, verslo rodikliais.

Strategijos tikslai, uždaviniai ir konkretūs veiksmai yra orientuoti į pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams (neįgaliesiems, gaunantiems socialinę paramą, nepasiturintiems, socialinės rizikos asmens, daugiavaikėms šeimoms ir kt. asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį dėl įvairių priežasčių).

Naujoje strategijoje gerokai daugiau lėšų nei anksčiau numatoma verslumo skatinimo, ugdymo veikloms, profesiniam orientavimui ir naujų profesinių įgūdžių suteikimui, jaunam verslui remti.

Atskira priemonė numatyta socialinio verslo kūrimui ir plėtrai Varėnos mieste.

Numatoma į įvairius projektus įtraukti ne mažiau kaip 350 dalyvių bei finansuoti bent 19 projektų.

Varėnos miesto vietos veiklos grupės kviečiame gyventojus susipažinti su naujosios Strategijos projektu (jo pristatymu) bei finansiniu planu. Jį galite pamatyti ir parsisiųsti čia.

Savo pasiūlymus ir pastabas kviečiame teikti el. paštu info@varenosmiestovvg.lt arba tel. 8 685 71717.

Varėnos miesto vietos veiklos grupė Varėnos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektą parengė įgyvendinama projektą Nr. 11-001-T-0018 „Varėnos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas“, projekto vertė – 9 530,15 Eur. Projektas 100 proc. finansuojamas ES ir valstybės biudžeto lėšomis.