2019 m. rugpjūčio 6 d. ir spalio 10 d. vykusiuose Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotiniuose susirinkimuose buvo priimti nauji nariai ir išrinkta nauja valdyba 4 metų kadencijai.

2019 m. rugpjūčio 6 d. visuotinio susirinkimo metu į asociaciją Varėnos miesto vietos veiklos grupė priimta UAB „Varėnos statyba“, Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“, VšĮ „Margoji gamta“, o į valdybą išrinkti:

Varėnos raj. savivaldybės tarybos deleguoti atstovai Vilma Miškinienė, Tatjana Švedienė, Dalia Stankevičiūtė;

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ atstovė Liucijana Markevičienė;

Aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis“ atstovas Marius Galinis;

UAB „Staginis“ vadovas Kęstutis Jurgelionis;

UAB „Tandemus“ vadovė Raida Budrikienė;

Lietuvos miško grybų ir uogų verslininkų asociacijos vadovas Virginijus Varanavičius;

2019 m. spalio 10 d. į valdybą papildomai išrinktas VšĮ „Margoji gamta“ vadovas Raivydas Prakopimas.

2019 m. spalio 10 d. valdybos posėdžio metu valdybos pirmininke išrinkta Vilma Miškinienė.

Varėnos miesto VVG inf.