Š. m. kovo 26 d. vykusiame Varėnos miesto VVG valdybos posėdyje, atsižvelgiant į LR vidaus reikalų ministerijos nurodymą bei Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisykles, trys Varėnos miesto vietos veiklos rezerviniai projektai buvo perkelti į siūlomų finansuoti projektų sąrašą.

Į jį perkelti šie projektai:

  1. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos projektas „Natos-ne avys, kas išmano, tas jas gano“, projekto vertė – 20 789,59 Eur.
  2. VšĮ „Margoji gamta“ projektas „Į pažintį per fotografiją“, projekto vertė – 21 920,47 Eur.
  3. Varėnos socialinių paslaugų centro projektą „Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Varėnos miesto gyventojams“, projekto vertė – 11 106,67 Eur.

Lietuvos Respublikos vyriausybė papildomą finansavimą miestų vietos veiklos projektams (tarp jų ir nurodytiems trims Varėnos miesto vietos veiklos projektams) skyrė šių metų vasario mėn.

Š. m. balandžio 15 d. jau patvirtintas atnaujintas Projektų finansavimo sąlygų aprašas, rengiami Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimai, juos patvirtinus pareiškėjai gaus kvietimus ir pradės rengti paraišką įgyvendinančiajai institucijai (Europos socialinio fondo agentūrai). Planuojama, kad tai įvyks gegužės mėn. pirmoje pusėje.

Su Varėnos miesto VVG valdybos patvirtintu siūlomų finansuoti vietos veiklos projektų sąrašu galite susipažinti čia.

Varėnos miesto VVG inf.