Varėnos miesto VVG valdyba patvirtino siūlomų rezervinių vietos plėtros projektų sąrašą koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimui. Į šį sąrašą įtraukti trijų pareiškėjų projektai.

2020 m. vykusio kvietimo rezerviniam projektų sąrašui sudaryti metu buvo gauti šie projektiniai pasiūlymai:

  1. VšĮ „Margoji gamta“ projektas „Į pažintį per fotografiją“ (pagal 2.1.1 veiksmą, projekto biudžetas – 21920,47 Eur, prašomas skirti finansavimas – 20 276,43 Eur);
  2. BĮ Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla projektas „Natos – ne avys, kas išmano, tas jas gano“ (pagal 2.1.1 veiksmą, projekto biudžetas – 20 789,59 Eur, prašomas skirti finansavimas – 19 163,79 Eur);
  3. BĮ Varėnos socialinių paslaugų centras projektas „Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Varėnos miesto gyventojams“ (pagal 1.1.1. veiksmą, projekto biudžetas – 11 106,67 Eur, prašomas skirti finansavimas 9 687,79 Eur).

Visus juos VVG valdyba pasiūlė patvirtinti ir įtraukti į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, sudarytą koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimui. VVG valdyba taip pat priėmė sprendimą, patvirtinus Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus, siūlyti, kad projektų finansuojamoji dalis gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Rezervinis vietos plėtros projektų sąrašas buvo rengiamas po to, kai 2020-04-30 Varėnos miesto VVG gavo LR VRM raštą, kuriuo informuojama, kad ministerija, atsižvelgdama į šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje besitęsiančią koronaviruso COVID-19 krizę ir įvertinusi bendruomenių inicijuotos vietos plėtros priemonių galimybes švelninant pandemijos sukeltas pasekmes, ieško galimybių papildomai finansuoti sėkmingai įgyvendinamas vietos plėtros strategijas ir siekia išsiaiškinti konkretų papildomų lėšų poreikį.

Ministerija, atsižvelgdama į galimą didesnį priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ indėlį sprendžiant bendruomenių ir atskirų jų narių problemas socialinių paslaugų, užimtumo didinimo bei verslumo skatinimo srityse, rekomendavo 14-ai vietos veiklos grupių (tarp jų – ir Varėnos miesto VVG) iki 2020 m. birželio 1 d. pasitvirtinti rezervinius vietos plėtros projektų sąrašus ir juos pateikti ministerijai. Tokia galimybė buvo suteikta tiks toms miestų VVG, kurios jau yra paskirstę daugiau kaip 90 proc. visų jų strategijoms įgyvendinti skirtų lėšų.

Kartu su rezervinių projektų sąrašu atitinkamai inicijuoti ir Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimai, kuriais tikslinamas finansavimo planas.

Varėnos miesto VVG inf.