2020-01-25 Varėnos miesto VVG visuotinis narių susirinkimas patvirtino 2021 m. gruodžio mėn. inicijuotus Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus.

Pakeitimais didinimas finansavimas Strategijos administravimui, kadangi 2021 m. finansuoti trys nauji projektai ir išaugo poreikis didesniam valandų skaičiui, numatytam Strategijos stebėsenai.

Su naujausiu patvirtintu Strategijos variantu galite susipažinti čia.

Varėnos miesto VVG inf.