Varėnos miesto VVG, paskelbusi II-ąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti, sulaukė 6 projektinių pasiūlymų.

Juos pateikė:

  1. BĮ Varėnos globos namai;
  2. BĮ Varėnos socialinių paslaugų centras;
  3. BĮ Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis (kartu su Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darželiu;
  4. Varėnos rajono futbolo klubas „Atžalynas“;
  5. BĮ Varėnos specialioji mokykla;
  6. Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondas.

Visi projektai pateikti pagal Strategijos 1.1. uždavinio „Mažinti Varėnos miesto bendruomenės narių socialinę  atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas“ 1.1.1. veiksmą „Bendrųjų socialinių paslaugų, įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“.

Šiuo metu atliekamas projektų administracinės atitikties vertinimas, vėliau bus vykdomas projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimas. Birželio mėn. planuojama paskelbti galutinį projektų sąrašą bei teikti jį tvirtinti Varėnos miesto VVG valdybai ir LR vidaus reikalų ministerijai.