Atsižvelgiant į blogėjančią epidemiologinę situaciją rajone, Vyriausybės, Varėnos ekstremalių situacijų operacijų centro vadovo sprendimus bei Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, nuo spalio 28 d. iki atskiro pranešimo Varėnos miesto VVG darbas organizuojamas tik nuotoliniu būdu.

Strategijos administratorius visais klausimais konsultuoja el. paštu adomas.t@gmail.com arba tel. 868571717.

Varėnos miesto VVG finansininkė – el. paštu danguole.kaireviciene@varena.lt.

Varėnos miesto VVG inf.