Balandžio 2 d. Varėnos miesto VVG sukvietė Varėnos miesto bendruomenės narius, projektų vykdytojus ir pareiškėjus į informacinį renginį, kurio metu buvo pristatyta Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos 2018 m. įgyvendinimo ataskaita.

Susirinkusiems buvo pristatyti kvietimo teikti projektinius pasiūlymus 2018 m. informacija, organizuoti pareiškėjų ir vykdytojų kompetencijų ugdymo ir stiprinimo renginiai, Strategijos įgyvendinimo viešinimo priemonės. Taip pat buvo supažindinti su VVG priimtais svarbiausiais sprendimais visuotinių susirinkimų ir valdybos posėdžių metu.

Buvo apžvelgti ir Strategijos rodikliai. Konstatuota, kad dauguma veiklų prasidėjo jau 2019 m., nors didžiosios dalies projektų finansavimo sutartys pasirašytos 2018 m., todėl plačiau apie rodiklių pasiekimą bus galima kalbėti įpusėjus 2019 m. Vis dėlto Varėnos miesto VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius atkreipė dėmesį, kad akivaizdu, jog jau esamų visų projektų planuojami pasiekti rodikliai gerokai turėtų viršyti Strategijoje numatytus, viskas vyksta pagal planą. Pareiškėjai buvo paraginti plačiau viešinti vykdomų projektų veiklas.

Diskutuota, ar Varėnos miesto VVG kartu su pareiškėjais būtų, atsiradus galimybei, įgyvendinti Strategiją platesne apimtimi (t. y. jei atsirastų papildomų lėšų).

Po Strategijos įgyvendinimo aptarimo taip pat buvo pristatytos galimybės gauti finansavimą  vietos projektams pagal paskelbtą 3-ąjį kvietimą. Pareiškėjai supažindinti su Finansavimo sąlygų aprašo pakeitimais, pagrindiniais paraiškos pildymo niuansais, finansuojamomis veiklomis, vertinimo kriterijais ir balais. Kalbėta apie tai, kaip į projektus įtraukti daugiau kūrybinių veiklų bei to, ko dar Varėnoje nėra ir iš ko galėtų pasimokyti ir kiti. Atkreiptas pareiškėjų dėmesys, rengiant paraiškas koncentruotis į konkretesnes veiklas ir mažesnį jų kiekį, kas leistų pasiekti geresnę veiklų kokybę.

Varėnos miesto VVG inf.