Socialinės nelygybės mažinimas ir socialinė integracija – temos, kurias dažnai girdime šiuo metu rinkimų kontekste. Kaip pasiekti, kad neįgalieji, mažas pajamas gaunantys asmenys, vieniši senoliai, socialinės rizikos asmenys jaustųsi lygiaverčiai bendruomenės nariai? Varėnos miesto vietos veiklos projektų ir Varėnos miesto vietos veiklos grupės veiklos pavyzdys rodo, kad susitelkus, kūrybiškai, padedant vieni kitiems ir bendradarbiaujant galima išspręsti daug iš pirmo požiūrio, atrodo, nelengvų socialinių problemų ir iššūkių, o Varėna jau yra pavyzdys visiems Lietuvos miestams.

Susitelkė ties darbais

Varėnos miesto vietos veiklos grupei atrinkus ir sudarius paskutinįjį – trečiąjį – vietos veiklos projektų sąrašą, mieste vykstančias veiklas, projektų įgyvendinimo patirtį Varėnos miesto organizacijų ir įstaigų atstovai, Varėnos miesto vietos veiklos grupės nariai bei darbuotojai praėjusią savaitę susitiko aptarti su rajono vadovybe. Susitikimas buvo svarbu ir dėl to, kad šiuo metu jau pradedamos diskusijos dėl naujos Europos Sąjungos 2021-2027 m. finansinės perspektyvos ir prasideda svarstymai, kokios veiklos bus finansuojamos toliau.

Susitikime rajono meras pasidžiaugė, kad Varėnos miesto vietos veiklos grupės veikla bei projektai pristatomas kaip sėkmingas pavyzdys visai Lietuvai. „Puikus jausmas matyti tarpusavyje bendradarbiaujančias įstaigas ir organizacijas, puoselėjančias supratimą, pagarbą vieni kitiems. Varėnos miesto VVG veikla ir projektai – puikus pavyzdys, kuomet siekiama rezultato, pokyčio, padėti vieni kitiems, pokyčių mūsų mieste, kad pagalbą gautų tie, kam jos labiausiai reikia – socialinės rizikos, daugiavaikės, nepasiturinčios šeimos, neįgalieji, vieniši senyvo amžiaus asmenys, jaunieji verslininkai, bedarbiai ir t. t.“, – susitikimo metu teigė rajono meras Algis Kašėta. Anot jo, akivaizdu, kad Varėnos miesto veiklos grupė pasuko susitelkimo, darbo keliu, tą rodo ir rezultatai.

Šiuo metu įgyvendinant Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją (kuria ir administruoja Varėnos miesto VVG) jau yra įgyvendinami 11 projektų, dar 5 turėtų prisidėti šių metų rudenį.

Trys žmonės – 0,75 etato…

Varėnos miesto vietos veiklos grupės vadovo Petro Vyto Valentukevičiaus teigimu, rezultatų būtų nebuvę galima pasiekti be visų projektų vykdytojų iniciatyvos ir noro. Tuo metu projektų vykdytojai pabrėžė ir Varėnos miesto VVG strategijos administratoriaus Adomo Taraskevičiaus indėlį, kuriam pavyko sutelkti visus bendram darbui bei atkreipė dėmesį į kitokį – lankstų, modernų, į pagalbą orientuotą – požiūrį į darbą.

Varėnos miesto vietos veiklos grupė išsiskiria ir tuo, kad du ten dirbantys darbuotojai kartu sudėjus turi vos 0,75 etato, o vadovas dirba apskritai savanoriškais pagrindais – tik tiek leidžia išlaikyti esamos administravimo lėšos. „Tikrai taupom kiek įmanoma, spaudžiamės. Kai nedaug turi, tada ir ieškai, kaip tas lėšas panaudoti efektyviausiai ir optimaliausiai. Per daug nevargstam,“ – teigė A. Taraskevičius.

Kada supranti, kad tavo darbas nenueina perniek

 

Varėnos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Miškinienė akcentavo vietos plėtros projektų dėka augančią savanorystę mieste. „Nors ir pradžių buvo abejonių, kas norės dirbti nemokamai, tačiau kartu tai buvo galimybė organizacijoms neieškoti piniginių lėšų prisidėti prie projektų. Kita vertus, savanorystės skatinimas, mokymai yra labai svarbu, kuomet mes kalbame apie miesto bendruomenės narių pagalbą vieni kitiems“, – teigė V. Miškinienė.

Susitikimo metu Varėnos sveikatingumo klubo „Ropė“ atstovės Liucijana Markevičienė ir Aldona Stramkauskienė teigė, kad be miesto VVG ir ES lėšų organizacija niekada nebūtų galėję įsigyti tiek įvairiausių priemonių ir plėtoti užsiėmimų. „Mes jau senjorės, bet mūsų narių dar dauguma tokių, kurie kažką nori dar daryti, o ne vien namie sėdėti. Vos spėjome suktis, bet ir gavome daug“, – teigė L. Markevičienė. Į klubo „Ropė“ mankštų užsiėmimus, kurie organizuojami projekto metu, vos buvo įmanoma sutalpinti visus norinčius, daugėja ir norinčių prisijungti prie šiaurietiško ėjimo treniruočių.

Labdaros ir paramos fondo „Gyvenimo menas“ vadovė Danutė Speteliūnienė  pasidalino patirtimi padedant socialinės rizikos šeimoms, ugdant streso valdymo įgūdžius. „Iš tiesų su tomis šeimomis dirbti yra labai sunku, sunku įkalbinti, įtikinti, motyvuoti, tačiau nenuleidžiame rankų. Štai neseniai viena projekto dalyvė teigė, kad mūsų užsiėmimai – tai buvo geriausia, ką ji per savo gyvenimą yra patyrusi. Ir tada tu supranti, kad tavo veikla nenueina perniek, kad tu darai pokytį. Ir tai veda pirmyn“, – teigė D. Speteliūnienė. Jai antrino Varėnos socialinio paslugų centro direktorė Dovilė Barčiukienė teigdamas, kad ir ji pastebi akivaizdžią pažangą tų šeimų, kurios lanko „Gyvenimo“ meno“ vietos projekto veiklas.

D. Barčiukienė akcentavo, kad įstaigai didelė paspirtis tapo įgyvendinamo vietos plėtros projekto metu įsigyta sensorinė įranga, kuri yra neįkainojamas pagalbininkas dirbant su autistais ir kitais asmenimis, turinčiais raidos sutrikimų. Panaudojant šią įrangą lavinamas emocinis intelektas, socialiniai įgūdžiai, psichologinis atsparumas.

Varėnos „Žilvičio“ lopšelio-darželio direktorė, įgyvendinanti gana ambicingą projektą, kurio metu sukurta ir plėtojama šeštadieninės vaikų socialinių įgūdžių ugdymo grupė, teigė jau pastebinti akivaizdų pokytį vaikų, kurie stokojo socialinių įgūdžių. Projekto metu darželis, kartu su Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darželiu  įsigijo ir toliau ketina įsigyti nemažai mokymo priemonių vaikų socialiniams įgūdžiams ugdyti. „Iš pradžių tuos vaikus surinkti buvo nelengva, reikėjo 17-18, bet dabar jau, pavyzdžiui, į išvykas vyksta ir 22, ir 23. Ir matau, kad tie vaikai po išvykų, po to pabuvimo grupėje keičiasi, atranda savivartę“, – pasakojo R. Latvienė.

Pirmą kartą – veiklos ir jaunam verslui

Įgyvendinant vietos veiklos projektus Varėnos mieste įstaigoms ir organizacijoms pavyko įsigyti ir įrangos, dėl kurios trūkumo dalis iš jų negalėjo teikti kokybiškų paslaugų. Pavyzdžiui, Varėnos globos namai įsigijo modernią skalbimo mašiną. Futbolo klubas „Atžalynas“ – futbolo vartus, kurių klubas niekada nebūtų pajėgęs įsigyti savo lėšomis. Be to, klube sportuojantys vaikai turi galimybę vykti į futbolo stovyklą.

Ženkliai pagerėjo ir mokymo sąlygos Varėnos specialiosios mokyklos ugdytiniams. Mokyklos direktorė Aušrelė Armaitienė pasakojo, kad projektas leido sukurti jaukesnę aplinką, kurio vyktų užsiėmimai, o su dar vienu projektu planuojama ir įsirengti buities darbų kabinetą. Nuo projektų veiklų ūžia ir Varėnos globos namai, kur senoliams organizuojami meninės kūrybos užsiėmimai, jie mokomi elementariausio kompiuterinio raštingumo, naudotis skalbimo mašina.

Seną idėją Varėnos miesto vietos veiklos grupės administruojamos strategijos dėka pagaliau pavyko įgyvendinti ir Varėnos verslo ir amatų asociacijai, kuriančiai mini verslo inkubatorių ir nuo rudens teiksiančiai pagalbą jauniesiems verslininkams, organizuosiančiai jiems mokymus. Anot asociacijos vadovo Jono Semsės, pavasarį vykusiuose anglų ir vokiečių kalbų mokymuose visų norinčių priimti netgi nebuvo galimybės. „Vizija tokia, kad tas paslaugas, pagalbą verslui turėtume plėsti, pradžia padaryta, judame pirmyn ir kviečiame prisijungti“, – teigė J. Semsė.

Naujų ir netgi Lietuvoje unikalių iniciatyvų nusimato ir ateityje. Štai šiuo metu Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla ketina įgyvendinti vietos veiklos projektą, kurio metu ketinama įrengti stiklo studiją. Joje planuojame organizuoti vaikams kartu su tėvais, pasitelkiant M. Čiurlionio kūrybą. „Tai būtų labai realus žingsnis M. Čiurlionio įprasminimo link, kaip galima išnaudoti tą potencialą. Tikiuosi viskas bus gerai, nes turėsime tikrai išskirtinį projektą Lietuvoje“, – teigė Dalia Kleponytė-Šemeškienė, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja.

Taigi socialiniai iššūkiai nėra tokie baisūs ir neįveikiami, jeigu pavyksta susitelkti darbui ir siekiama rezultato. Varėnos miesto veiklos grupei pavyko suburti tinklą įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, telieka tikėtis, kad jis išliks ir nepristigs jėgų bei idėjų ir ateityje. Tuo labiau, kad susirinkusieji vieningai pasisakė už Varėnos miesto VVG veiklos tęstinumą.

Tomas Rimavičius, „Merkio kraštas“, 2019-05-21