Varėnos miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategiją ir projektą „Varėnos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0018) skelbia II-ąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.

Projektų trukmė: 12-24 mėn.

Projektams galima parama, tikslinės grupės, remiamos veiklos nurodomos Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos specialiosiose taisyklėse pareiškėjams bei kvietime (pagal veiksmus).

Projektinių pasiūlymų paraiškos priimamos nuo 2018 m. kovo 16 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. (įskaitytinai).

Informacinis seminaras pareiškėjams vyks 2018 m. kovo 26 d. Vieta ir laikas bus paskelbti artimiausiu metu.

Seminaro metu bus detaliai pristatytos projektams keliamos sąlygos ir reikalavimai, atsakyti į kylančius klausimus.

Kontaktinis asmuo – Varėnos VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius, el. p. adomas.t@gmail.com, tel. 8 685 71717.

Daugiau informacijos – www.varenosmiestovvg.lt.