Varėnos miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategiją ir projektą „Varėnos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0018) skelbia III kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.

Projektų trukmė: 12-24 mėn.

Projektams galima parama, tikslinės grupės, remiamos veiklos nurodomos Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos specialiosiose taisyklėse pareiškėjams bei kvietime (pagal veiksmus).

Varėnos miesto VVG atkreipia dėmesį, kad projektai turi rengiami pagal naująjį Projektų finansavimo sąlygų aprašą (priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas).

Projektinių pasiūlymų paraiškos priimamos nuo 2019 m. kovo 14 d. iki 2019 m. balandžio 24 d. (įskaitytinai).

Informacinis seminaras pareiškėjams vyks 2019 m. kovo 26 d. Vieta ir laikas bus paskelbti artimiausiu metu.

Seminaro metu bus detaliai pristatytos projektams keliamos sąlygos ir reikalavimai, atsakyti į kylančius klausimus.

Kontaktinis asmuo – Varėnos VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius, el. p. adomas.t@gmail.com, tel. 8 685 71717.

Daugiau informacijos – www.varenosmiestovvg.lt, projektinio pasiūlymo formą ir Projektų vertinimo ir atrankos aprašą galima rasti http://varenosmiestovvg.lt/teises-aktai/.