2023 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė įsakymu Nr. 1V-349 skyrė Varėnos miesto vietos veiklos grupei 9 530,15 Eur projektui „Varėnos miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas“.

Projekto lėšomis bus finansuojamas naujos Varėnos miesto vietos plėtros strategijos rengimas, jos viešinimo renginiai, Varėnos miesto VVG darbuotojo, kuruojančio naujos strategijos rengimą, darbo užmokestis bei netiesioginės projekto išlaidos.

Varėnos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos rengimas jau įpusėjo, artimiausiu metu ją ketinama pristatyti visuomene. Kviečiame sekti informaciją!

Varėnos miesto VVG informacija