Intensyvėja diskusijos dėl miestų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros naujame ES finansavimo laikotarpyje (2021-2027 m. ) ir ES struktūrinių fondų investavimo krypčių.

Dar liepos mėn. LR vidaus reikalų ministerijoje buvo svarstyti siūlymai dėl Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ES struktūrinių fondų) investavimo 2021-2027 m. taikant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) metodą krypčių, remiamų veiklų, pagrindinių tikslinių grupių ir stebėsenos rodiklių. Susitikime siūlymus teikė ministerijų, miestų vietos veiklos grupių, miestų vietos veiklos grupių tinklo, NVO, verslo asociacijų atstovai.

2019 m. liepos 19 d. Vilniuje įvyko 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) posėdis, skirtas su socialiniais partneriais aptarti ES fondų investicijų programos 2020–2027 metų prioritetus – „Pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką” bei „Socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį“.

Su Vidaus reikalų ministerijos, kuruojančios miestų vietos veiklos grupių administruojamą vietos plėtrą, pasiūlymais dėl 2021-2027 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų į bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą galite susipažinti čia.