2020 m. liepos 29 d. Varėnos globos namai Varėnos miesto bendruomenės narius sukvietė į baigiamąjį projekto „Senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų atskirties mažinimas ir savarankiškumo palaikymas Varėnos miesto bendruomenėje“ renginį. Jo metu prisiminti ir apžvelgti per 1,5 metų nuveikti darbai, skambėjo muzika, padėkos.

Projekto metu siekiant suformuoti naujus socialinius ryšius, palaikyti jau esamus, senyvo amžiaus vieniši asmenys buvo mokomi bendrauti elektroniniu paštu, naudotis internetu, mokomi kompiuterinio raštingumo pradmenų, vyko higienos įgūdžių mokymai, kurių metu projekto dalyviai kartu su savanorių pagalba mokėsi savarankiškai skalbti ir naudotis skalbimo mašina.

Siekiant suformuoti naujus socialinius ryšius, skatinant bendradarbiavimą tarp paslaugų gavėjų, vykdyti meninės raiškos užsiėmimai, kurių metu senoliai buvo skatinami išreikšti savo emocijas piešiant, o jų darbai papuošė ir baigiamąjį renginį.

Iš viso projekto metu į įvairias veiklas buvo įtraukta ne mažiau kaip 30 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų, veiklas padėjo vykdyti 20 savanorių. Ypač aktyviai prie savanorystės prisijungė Varėnos miesto sveikatingumo klubas ROPĖ. Įgyvendinant projektą įsigyti du kompiuterinės įrangos komplektai, įsigyta skalbimo mašina, įvyko renginių ciklas, skirtas pozityviam požiūriui į socialiniai pažeidžiamas grupes formuoti, bendradarbiavimui socialinių paslaugų srityje bei savanorystei skatinti.

Projektas vykdytas įgyvendinant Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją.

Varėnos miesto VVG inf.