Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentas, vadovaudamasis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis, patvirtintomis  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V–672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), atliko Varėnos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) administracinės atitikties vertinimą.

Ministerija informavo, kad dviejų vertintojų išvadomis patvirtinta, kad Strategija atitinka administracinės atitikties vertinimo kriterijus ir vadovaujantis Taisyklių 41 p. bus atliekamas šios Strategijos naudos ir kokybės vertinimas, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Varėnos miesto VVG inf.