LR vidaus reikalų ministerija informuoja, kad LR vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo vietos veiklos grupių (kurių strategijos atrinktos konkurso tvarka) atrinktiems projektams, kuriuos yra įvertinusi įgyvendinančioji institucija VšĮ ESFA, turi būti patvirtinti iki 2018 m. liepos 27 d. Tai reiškia, kad sulig juo, Varėnos miesto įmonės ir organizacijos, teikę projektinius pasiūlymus Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti 2017 m., sutartis pasirašinės ir projektus pradės įgyvendinti š. m. rugpjūčio mėn.

Nors š. m. balandžio mėn. VRM buvo išplatinusi informaciją, kad finansinė parama miestų bendruomenių iniciatyvoms bus paskirta iki metų vidurio, tačiau finansavimas buvo skirtas tik didžiųjų miestų vietos veiklos grupėms ir jų projektams.

Kaip informuoja VRM, iki š. m. liepos 15 d., nebuvo skirtas, kadangi kai kurios vietos veiklos grupės užtruko rengdamos vietos plėtros strategijų finansavimo pagrindimus, koreguodamos vietos plėtros strategijas pagal Jungtinio vietos plėtros strategijų komiteto pateiktas pastebėjimus.

Šiuo metu Vidaus reikalų ministerija vertina likusių 3 vietos veiklos grupių (kurių vietos plėtros strategijos yra įtrauktos į rezervinį vietos plėtros strategijų sąrašą) pateiktą informaciją.

Iki 2018 m. liepos 20 d. VRM planuoja baigti vertinti likusias patikslintas vietos plėtros strategijas ir vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtinti siūlomų  finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašo pakeitimus (į jį įtraukiant kai kurias rezerviniame sąraše esančias vietos plėtros strategijas).

Iki 2018 m. liepos 25 d. VRM planuoja gauti iš Valstybės kontrolės, atlikusios pirmame punkte nurodytų dokumentų patikrinimą, patvirtinimą, kad ji pastabų konkurso būdu atrinktų vietos plėtros strategijų atrankai neturi.

Iki 2018 m. liepos 27 d. planuojama patvirtinti LR vidaus reikalų ministro įsakymus dėl finansavimo skyrimo vietos veiklos grupių (kurių strategijos atrinktos konkurso tvarka) atrinktiems projektams, kuriuos yra įvertinusi įgyvendinančioji institucija VšĮ ESFA.

Finansavimas Strategijoms įgyvendinti buvo sustabdytas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė atlikus Valdymo ir kontrolės sistemos veikimo efektyvumo, sąskaitose pateiktos informacijos ir Europos Komisijai 2016 m. liepos 1 d. ─ 2017 m. birželio 30 d. deklaruotų išlaidų valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą, po kurio VRM turėjo įgyvendinti pateiktas pastabas ir rekomendacijas. Dėl to, projektų įgyvendinimas nusikėlė.

Planuojama, kad Varėnos mieste š. m. rugpjūčio mėn. bus pradėti įgyvendinti 5 projektai.

Šiuo metu Varėnos miesto VVG VRM yra pateikusi dar 6 naujus projektus, kurie buvo pateikti per II-ąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus.

Per 2017-2018 m. Varėnos miesto VVG iš viso surinko, pati įvertino ir pateikė VRM vertinti 13 Varėnos miesto organizacijų, įmonių ar įstaigų pateiktų projektų (7 projektus 2017 m. ir 6 projektus 2018 m.).

Varėnos miesto VVG inf.