Š. m. rugpjūčio 8 d. vykusiame neeiliniame Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime naująja asociacijos vadove išrinkta Liucijana Markevičienė.

Susirinkimo dalyviai patenkino šešis metus asociacijai vadovavusio Petro Vyto Valentukevičiaus prašymą atleisti jį iš užimamų pareigų.

Liucijana Markevičienė iki šiol Varėnos miesto VVG valdyboje atstovavo Varėnos miesto sveikatingumo klubą ROPĖ.

Asociacija dėkoja P. V. Valentukevičiui už atsakingą darbą ir narių telkimą, o naujajai vadovei linki sėkmės naujose pareigose!

Rugsėjo mėn. pabaigoje planuojamas dar vienas visuotinis asociacijos narių susirinkimas, kurio metu planuojama keisti asociacijos įstatus, priimti naujų narių bei rinkti vieną NVO atstovaujantį valdybos narį vietoj L. Markevičienės.

Varėnos miesto VVG inf.