Š. m. lapkričio 17 d. Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas tvirtins galutinį Varėnos miesto 2023-2024 m. vietos plėtros strategijos projekto variantą.

Galutiniame Strategijos variante pakoreguota stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė, finansinis planas (bendrai prašomo finansavimo sumais nesikeičiant.

Strategijoje išlieka 4 veiksmai:

1.1.1. Veiksmas – Socialinių paslaugų pasiūlos ir prieinamumo didinimas, plėtojant informavimo, tarpininkavimo, konsultavimo bei sociokultūrines paslaugas, skirtas gyventojų socialiniams ryšiams bendruomenėje stiprinti Varėnos mieste, įskaitant bendras veiklas / bendradarbiavimą su kitų miestų VVG veiklos teritorijose įsikūrusiomis organizacijomis.

1.2.1. Veiksmas – Įsidarbinimo galimybes didinančių paslaugų teikimas vykdant informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, neformalaus ar kito švietimo veiklas, organizuojant kursus, mokymus bei įskaitant praktines veiklas.

2.1.1. Veiksmas – Neformalių iniciatyvų, skirtų gyventojų verslumui skatinti bei jauniems verslams remti, įgyvendinimas ir reikalingų priemonių suteikimas.

2.2.1. Veiksmas – Socialinio verslo produktų ir paslaugų, pritaikytų bendruomenės poreikiams, kūrimas ir diegimas bei darbo vietų kūrimas.

Su strategijos galutiniu projektu galite susipažinti čia.

Turintys pastebėjimų ar pasiūlymų kviečiami rašyti el. paštu info@varenosmiestovvg.lt.

Varėnos miesto VVG inf.