Varėnos specialioji mokykla baigė projekto „Specialiųjų poreikių mokinių ir jų šeimos narių socialinės atskirties mažinimas Varėnos mieste“ veiklas, kuriuo buvo siekiama mažinti socialinę atskirtį, integruoti vaikus ir jaunuolius turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių į visuomenę. 

Projekto metu mokyklos mokiniai ir jų tėvai buvo mokomi sveikatingumo, prasmingo laisvalaikio leidimo, socialinių įgūdžių. Vaikai ir jų šeimos nariai taip pat buvo mokomi prasmingai leisti laisvalaikį. Jiems buvo teikiama pagalba įveikiant mokymosi sunkumus, vaikai buvo mokomi reikalingiausių socialinių įgūdžių, bendrauti su nepažįstamais suaugusiais žmonėmis.

Projekto metu į įvairias veiklas buvo įtrauka iš viso 40 specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jų šeimos narių, taip pat Varėnos miesto savanorių. Projektą mokykla įgyvendino kartu su Varėnos miesto sveikatingumo klubu „Ropė“.

Įgyvendinto projekto vertė – 17 169,18 Eur, iš jų 13 648,58 Eur jam buvo skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų Varėnso miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

Šiuo metu mokykla pagal Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją pradėjo įgyvendinti dar vieną projektą – „Mes kartu – jėga“, kurio veiklas vykdo kartu su aktyvaus laisvalaikio klubu „Juostandis“. Jo metu specialiųjų poreikių vaikams ir jų šeimos nariams organizuojami specialūs sporto užsiėmimai, mokiniai mokomi taisyklingai sportuoti, teisingai maitintis bei pasigaminti sveiko maisto.