Varėnos miesto VVG projektų vykdytojus informuoja, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. pagal galimybes turi būti atnaujinamos vietos veiklos projektų veiklos, kurių nebuvo galima organizuoti (arba jos nebuvo organizuotos) nuotoliniu būdu.

Veiklos turi būti vykdomos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Projektų renginių organizavimas

  • Nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. birželio 15 d. kultūros, pramogų, sporto ar kiti renginiai (toliau – renginiai) organizuojami ir vykdomi tik: atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio; atvirose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 300 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir užtikrinamas ne mažesnis nei 1 m atstumas tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius,  įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus; uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 100 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, o erdvė, skirta žiūrovams, užpildoma ne daugiau kaip 30 procentų.
  • Nuo 2020 m. birželio 16 d. renginiai organizuojami ir vykdomi tik: atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio; atvirose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 500 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir užtikrinamas ne mažesnis nei 1 m atstumas tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus; uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 150 žiūrovų ir (ar) dalyvių (neįskaičiuojant atlikėjų, organizatorių, trenerių ir aptarnaujančio personalo) ir užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, o erdvė, skirta dalyviams (žiūrovams), užpildoma ne daugiau nei 30 procentų.

Uždaroje erdvėje esančiose paslaugų teikimo vietose visiems, vyresniems nei 6 metų amžiaus, privaloma dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones, išskyrus tuos atvejus kai sportuojama, lankomasi baseine ar pirtyje ir kai dėl paslaugos teikimo pobūdžio dėvėti apsaugos priemones yra neįmanoma. Dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones taip pat privaloma turgavietėje, viešoje prekybos vietoje, ekskursijų metu.

Varėnos miesto VVG rekomenduoja, jei tik įmanoma, kuo daugiau veiklų organizuoti atvirose erdvėse, lauke.

Veiklų organizavimas ugdymo įstaigose

Ugdant vaikus mokyklose (o taip ir ir organizuojant vaikams projektų veiklas vaikams ugdymo įstaigose), svarbu užtikrinti, kad mokiniai tiek per pamokas, tiek po pamokų mažiau kontaktuotų. Esant galimybei, vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos turėtų būti organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje: jei yra poreikis, skirtingi mokytojai (veiklas organizuojantys asmenys) turėtų atvykti į priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją, veiklos vykdytoją. Mokiniai neturėtų turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

Jei ugdymo, projektų veiklos organizuojamos, mokinių konsultacijos vykdomos klasėse ar kitose patalpose, mokymosi, konsultacijų vykdymo vietos turi būti įrengtos taip, kad tarp jose sėdinčių mokinių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m atstumas.

Jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės ar grupės mokiniais. Konsultacijų metu turi būti išlaikomas ne mažesnis kai 1 m atstumas. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, pagal galimybes trumpinti kontakto laiką iki 15 min. Patalpas, kurios vyksta veiklos, ugdymas, būtina dažnai vėdinti, dezinfekuoti dažnai liečiamus paviršius.

Patalpos, kuriose vyksta pamokos, konsultacijos ar kitos veiklos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Jei organizuojamas mokinių pavėžėjimas, tarp transporto priemonėje sėdinčių mokinių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas.

Daugiau apie veiklų organizavimą ugdymo įstaigose skaitykite Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendime, taip pat sprendime Nr. V-1339 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinųjų sąlygų pakeitimo (2020-05-29).

Daugiau apie ribojimus, galiojančius nuo 2020-06-01, skaitykite čia.

Varėnos miesto VVG inf.