Vidaus reikalų ministerija, įvertinusi vietos plėtros strategijų rengimo bei atrankos proceso trūkumus ir rizikas nepasiekti ES ir nacionaliniuose strateginio planavimo dokumentuose nustatytų rodiklių, patobulino vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisykles ir paskelbė naują strategijų pateikimo ministerijai datą.

Miestų vietos veiklos grupės kviečiamos rengti ir teikti Vidaus reikalų ministerijai vietos plėtros strategijas nuo š. m. spalio 12 d. iki gruodžio 11 d., pagal atnaujintas Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisykles (Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklės atnaujintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1V-635 „Dėl Vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“).  Po šios datos visos strategijos bus vertinamos ir teikiamos Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui svarstyti. Planuojama, kad sprendimas dėl vietos plėtros strategijų finansavimo skyrimo bus priimtas 2024 m. vasario mėnesio pabaigoje.

Pasak vidaus reikalų viceministro Arnoldo Abramavičiaus, vietos plėtros strategijų rengimą ir atranką reglamentuojančių teisės aktų patobulinimas ir naujos strategijų atrankos pradžios paskelbimas neužvilkins proceso ir nepadidins administracinės naštos vietos veiklos grupėms, o kaip tik užtikrins galimybę kuo didesniam skaičiui dalyvių gauti finansavimą, užtikrins tolygesnį ir aktyvesnį bendruomenių įsitraukimą ir projektų finansavimą visuose šalies regionuose.

 

Varėnos miesto VVG galutinį strategijos variantą Varėnos miesto VVG visuotiniame narių susirinkime planuoja tvirtintinti lapkričio mėn. vid. ir po jo iškart jį teikti vertinti ministerijai.

Varėnos miesto VVG inf.