Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir viešam aptarimui pateikė 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą.

Projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas paskelbtas esinvesticijos.lt.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022 m. gruodžio 28 d. el. paštu: indre.barciene@vrm.lt.