Lietuvos Respublikos Vyriausybė iš šių metų valstybės biudžeto finansavimą skyrė miestų rezerviniams vietos veiklos projektams. Iš jų daugiau kaip penkiasdešimt tūkstančių eurų skirta ir trims Varėnos miesto rezerviniams vietos veiklos  projektams. Šiuos Varėnos miesto bendruomenei naudingus projektus įgyvendins Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, Varėnos socialinių paslaugų centras ir VšĮ „Margoji gamta“.

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos projekto „Natos-ne avys, kas išmano, tas jas gano“ metu planuojama sukurti, paruošti įgyvendinti Neformaliojo švietimo muzikinio raštingumo ir muzikinio kompiuterinio raštingumo programą bei organizuoti sociokultūrines-
pažintines išvykas, įsigyti įvairios muzikinės įrangos. Įgyvendinant 20 789,59 eurų vertės projektą, bus siekiama, kad meninio išsilavinimo neturintys asmenys motyvuotai įsitrauktų į profesionalaus meno veiklas. Dėl šios priežasties pasirinktas projekto socialinis partneris –
asociacija „Toparturismo”, turinti didelę tarptautinę kultūrinės – organizacinės veiklos patirtį. Partneriui padedant, bus organizuojamos išvykos į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, Vilniaus filharmoniją, Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčią, Kauno valstybinį muzikinį
teatrą, taip pat organizuojami grupių pasirodymai ir jungtiniai renginiai bei internetiniai pasirodymai. Programos metu dalyviai bus supažindinti su renginių organizavimo pradmenimis. Projekte dalyvausiantys bendruomenės nariai įgautus naujus įgūdžius, kuriuos
galės pritaikyti savo aplinkos ir gyvenimo sąlygų pagerinimui – įsilieti į naujas veiklas bei gauti papildomų pajamų.

VšĮ „Margoji gamta“ projektas „Į pažintį per fotografiją” užpildys šiuo metu rajone tuščią nišą – jo metu bus organizuojami profesionalios fotografijos mokymai, kurių metu  dėmesys bus skiriamas skirtingoms fotografijoms kryptims, tokioms kaip architektūros fotografija, sporto fotografija, makrofotografija, naktinė bei peizažinė fotografija. Suteikus profesionalios fotografijos paslaugų teikėjo kompetencijas jauniems asmenims: moksleiviams, studentams, t. y. ekonomiškai neaktyviems asmenims – bus sudaryta galimybė jiems iš to užsidirbti patiems, taip kartu sukuriant sau darbo vietą. Profesionalių fotografų prireikia ne tik asmeninėms šventėms, renginiams, bet ir kitose srityse. Šias paslaugas galima teikti ir miesto juridiniams vienetams gaminių reklamos tikslams, vietinėms bendruomenėms ar kt. Taip būtų prisidedama prie uždarbio ir savirealizacijos galimybių gyventojams didinimo COVID-19 pandemijos metu. Projekto įgyvendinimo metu bus ne tik organizuoti profesionalios fotografijos paslaugų teikėjo teoriniai ir praktiniai kursai bei užsiėmimai, bet ir parengta bei Varėnos bendruomenei išeksponuota kursų dalyvių geriausių fotografijų paroda. Projekto vertė – 21 920,47 Eur, iš jų dar bus įsigyta ir fotografavimui ir nuotraukų tvarkymui bei saugojimui reikalinga įranga.

Įgyvendinant 11 106,67 Eur vertės Varėnos socialinių paslaugų centro projektą „Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Varėnos miesto gyventojams“ bus praplėstas bendrųjų ir socialinių paslaugų teikimas, o į plėtros procesą įtraukti ir savanoriai, taip aktyvinant savanorišką veiklą Varėnos mieste. Jiems bus organizuoti mokymai „Savanorystė  neįgaliųjų psichoemocinės reabilitacijos ir socialinės raiškos procese“, kurių metu dalyviai turės galimybę susipažinti su neįgalaus asmens integracijos galimybėmis, kliūtimis, jų įveika, bendravimo su neįgaliuoju ypatumais. Projekto vykdymo metu visi projekto dalyviai galės dalyvauti grupinėse psichologo konsultacijose, bus suteikta galimybė dalyvauti grupiniuose relaksacijos ir meditacijos terapiniuose užsiėmimuose, kuriuose bus dirbama su jau įsigyta sensorine įranga. Kartą į savaitę projekto dalyviai vyks į Senojoje Varėnoje įsikūrusią VŠĮ „Varėnės žirgai“, kur bus vykdomos terapinių užsiėmimų veiklos taikant hipoterapijos metodą. Šios veiklos  prisidės prie socialinę atskirtį patiriančių asmenų emocinės būklės gerinimo koronaviruso ir dėl jo paskelbto karantino (bei laikotarpiu po jo) metu – karantino metu dauguma į projekto veiklas įtraukiamų asmenų, būdami rizikos grupėje, praleido namuose, todėl turėjo labai ribotas užimtumo galimybes. Bus bendradarbiaujama su Varėnos mieste įsikūrusiomis nevyriausybinėmis organizacijomis – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Varėnos padaliniu, vienijančiu asmenis su proto negalia ir Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapija, teikiančia paramą maistu bei kitą socialinę pagalbą labiausiai skurstantiems miesto gyventojams.

Planuojama, kad atlikus visas reikiama procedūras ir parengus paraiškas finansavimui, projektai bus pradėti įgyvendinti nuo š. m. rudens.

Varėnos miesto VVG inf.