Naujienos

Spa
12

Baigtas projektas, kurio metu moksleiviai mokėsi profesionalios fotografijos paslapčių

Projekto metu  12-ai ekonomiškai neaktyvių Varėnos miesto gyventojų (bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių ar niekur nedirbančių aukštųjų mokyklų studentų) buvo vedami teoriniai ir praktiniai profesionalios fotografijos mokymai (iš viso apie 50). Jie vyko nuo 2021 m. spalio mėn. iki 2020 m. gegužės mėn. Mokymai vyko…

Rgp
9

Varėnos miesto VVG turi naują vadovą

Š. m. rugpjūčio 8 d. vykusiame neeiliniame Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime naująja asociacijos vadove išrinkta Liucijana Markevičienė. Susirinkimo dalyviai patenkino šešis metus asociacijai vadovavusio Petro Vyto Valentukevičiaus prašymą atleisti jį iš užimamų pareigų. Liucijana Markevičienė iki šiol Varėnos miesto VVG valdyboje atstovavo…

Rgp
3

Kviečiamas Varėnos miesto vietos veiklos grupės neeilinis visuotinis narių susirinkimas

Š. m. rugpjūčio 8 d. (pirmadienį), 15.00 val., inicijuojamas Varėnos miesto vietos veiklos grupės neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu bus renkamas naujas Varėnos miesto VVG vadovas. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė 15:00–15:05 Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo. Varėnos miesto vietos veiklos grupės…

Bir
29

Baigtas įgyvendinti projektas „Natos – ne avys, kas išmano, tas jas gano“

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla baigė įgyvendinti projektą „Natos – ne avys, kas išmano, tas jas gano“.  Gegužės 26 d. įvyko projekto baigiamasis bendras visų dalyvių koncertas. Skambėjo dalyvių aranžuotos ir originalios lietuvių liaudies dainos bei populiariosios muzikos kūriniai. Pagal parengtą neformaliojo švietimo muzikinio raštingumo…

Geg
10

Varėnos TVM baigė įgyvendinti antrąjį savo vietos veiklos projektą

Varėnos technologijos ir verslo mokykla baigė Varėnos miesto vietos veiklos projekto „Maisto ruošimo (pobūviams ir furšetams) paslaugų teikėjo kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams“ veiklas. Projekto veiklos pradėtos 2019-10-25, o baigtos 2022 m.  kovo mėn. Projekto metu 15-ai ekonomiškai neaktyvių Varėnos miesto gyventojų buvo suteiktos maisto ruošimo (pobūviams ir…

Bal
1

Patvirtinta Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2021 m.

2022 m. kovo 25 d. Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas patvirtino Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2021 m. Ataskaitoje detalizuojamas Strategijai įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimas, pristatomi 2021 m. baigti įgyvendinti Varėnos miesto vietos plėtros projektai, gerosios…

Vas
11

Patvirtinti Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimai

2020-01-25 Varėnos miesto VVG visuotinis narių susirinkimas patvirtino 2021 m. gruodžio mėn. inicijuotus Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus. Pakeitimais didinimas finansavimas Strategijos administravimui, kadangi 2021 m. finansuoti trys nauji projektai ir išaugo poreikis didesniam valandų skaičiui, numatytam Strategijos stebėsenai. Su…

Sau
7

Baigtas įgyvendinti bendradarbiavimo projektas

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ kartu su Varėnos, Pakruojo, Biržų, Utenos ir Rietavo miestų vietos veiklos grupėmis baigė įgyvendinti projektą „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“. Jo metu į įvairias projekto veiklas iš minėtų Lietuvos miestų įsijungė bent 10 įstaigų ir organizacijų. Projektu…

Gru
14

Inicijuojami Varėnos miesto vietos plėtros strategijos pakeitimai

Varėnos miesto vietos veiklos grupė inicijuoja 2016-2020 m. Varėnos miesto vietos plėtros strategijos neesminius pakeitimus. Inicijuojami pakeitimai: 587,73 Eur mažinamas finansavimas 1.1.2. veiksmui „Bendradarbiavimo ir informacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu sukurtas ir išplėtotas socialines paslaugas ir neformalias užimtumo didinimo iniciatyvas sklaidos…

Rgs
29

Pradedamos projekto „Į pažintį per fotografiją“ veiklos

VšĮ Margoji gamta, bendradarbiaudama su Varėnos miesto vietos veiklos grupe, pradeda įgyvendini projektą „Į pažintį per fotografiją“. Projekto metu bus siekiama 12-ai ekonomiškai neaktyvių Varėnos miesto gyventojų (bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių ar niekur nedirbančių aukštųjų mokyklų studentų), kurių tikslinė amžiaus grupė yra nuo…