Naujienos

Vas
11

Patvirtinti Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimai

2020-01-25 Varėnos miesto VVG visuotinis narių susirinkimas patvirtino 2021 m. gruodžio mėn. inicijuotus Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus. Pakeitimais didinimas finansavimas Strategijos administravimui, kadangi 2021 m. finansuoti trys nauji projektai ir išaugo poreikis didesniam valandų skaičiui, numatytam Strategijos stebėsenai. Su…

Sau
7

Baigtas įgyvendinti bendradarbiavimo projektas

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ kartu su Varėnos, Pakruojo, Biržų, Utenos ir Rietavo miestų vietos veiklos grupėmis baigė įgyvendinti projektą „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“. Jo metu į įvairias projekto veiklas iš minėtų Lietuvos miestų įsijungė bent 10 įstaigų ir organizacijų. Projektu…

Gru
14

Inicijuojami Varėnos miesto vietos plėtros strategijos pakeitimai

Varėnos miesto vietos veiklos grupė inicijuoja 2016-2020 m. Varėnos miesto vietos plėtros strategijos neesminius pakeitimus. Inicijuojami pakeitimai: 587,73 Eur mažinamas finansavimas 1.1.2. veiksmui „Bendradarbiavimo ir informacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu sukurtas ir išplėtotas socialines paslaugas ir neformalias užimtumo didinimo iniciatyvas sklaidos…

Rgs
29

Pradedamos projekto „Į pažintį per fotografiją“ veiklos

VšĮ Margoji gamta, bendradarbiaudama su Varėnos miesto vietos veiklos grupe, pradeda įgyvendini projektą „Į pažintį per fotografiją“. Projekto metu bus siekiama 12-ai ekonomiškai neaktyvių Varėnos miesto gyventojų (bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių ar niekur nedirbančių aukštųjų mokyklų studentų), kurių tikslinė amžiaus grupė yra nuo…

Rgs
19

Vasara baigėsi: tęsiasi Varėnos miesto vietos veiklos projektų veiklos

Pasibaigus vasaros atostogoms, moksleiviams grįžus į klases atnaujintos ir vykdomų Varėnos miesto vietos veiklos projektų veiklos. Taip pat nuo rugsėjo 3 d. prasidėjo ir trijų naujų projektų veiklos. Vaikams iš nepasiturinčių bei daugiavaikių šeimų tęsiasi Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis kartu su Senosios Varėnos…

Lie
27

Baigtos naujų vietos veiklos projektų vertinimo procedūros

Europos socialinio fondo agentūra baigė Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos, Varėnos socialinių paslaugų centro ir VšĮ „Margoji gamta“ pateiktų vietos veiklos projektų vertinimą. Patvirtintos visos pareiškėjų prašomos projektų veiklos, o netikusios arba netikusios iš dalies buvo pakoreguotos atsižvelgiant į Projektų finansavimo sąlygų aprašą. Visi…

Bir
30

Baigtos Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio vietos plėtros projekto veiklos

Atlaisvėjus karantino sąlygoms, sėkmingai baigtos paskutinės Varėnos miesto vietos veiklos projekto „Socialinės rizikos  vaikų ir jų šeimų bendruomeniškumo ugdymas pasitelkiant menus“ veiklos. Projektu buvo siekiama mažinti socialinę atskirtį Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio vaikams iš socialinės rizikos šeimų, specialiųjų poreikių vaikams, daugiavaikių šeimų vaikams. Projekto…

Geg
4

Naujų miestų vietos plėtros projektų pareiškėjai jau gali teikti paraiškas ESFA

Europos socialinio fondo agentūra kartu su Vidaus reikalų ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Teikti paraiškas gali miestų vietos veiklos projektų rezervinių projektų pareiškėjai, kurių projektai buvo perkelti į siūlomų finansuoti miesto vietos veiklos grupės…

Bal
22

Patvirtintas naujas siūlomų finansuoti Varėnos miesto vietos veiklos projektų sąrašas

Š. m. kovo 26 d. vykusiame Varėnos miesto VVG valdybos posėdyje, atsižvelgiant į LR vidaus reikalų ministerijos nurodymą bei Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisykles, trys Varėnos miesto vietos veiklos rezerviniai projektai buvo perkelti į siūlomų finansuoti projektų sąrašą. Į jį perkelti šie projektai: Varėnos…

Bal
9

Patvirtinta 2020 m. Strategijos įgyvendinimo ataskaita

Kovo 26 d. Varėnos miesto VVG visuotinio narių susirinkimo dalyviai išklausė ir patvirtino Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2020 m. Varėnos miesto VVG strategijos administratorius atskirai apžvelgė kiekvieno iš strategijos veiksmų įgyvendinimo pažangą, informavo, kad per metus baigti…