Naujienos

Sau
22

Kas keičiasi įgyvendinant vietos plėtros strategijas ir vietos veiklos projektus?

Kaip jau buvo skelbta, nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo nemažai pasikeitimų teisės aktuose, kurie reglamentuoja bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) įgyvendinimą miestuose, tarp jų – ir Varėnoje. Naujuose teisės aktuose įtvirtinta nemažai pokyčių vietos plėtros projektų sąrašų sudarymo, vietos plėtros projektų…

Sau
10

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės tapo paprastesnės

Miestų vietos plėtros strategijas įgyvendinančių vietos veiklos grupių darbas, tarp jų ir Varėnos miesto VVG, nuo šių metų pradžios tampa gerokai lengvesnis ir efektyvesnis, kadangi nuo Naujųjų metų įsigaliojo nauja Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių redakcija. Kaip skelbia LR vidaus reikalų…

Gru
10

Finansavimo sulaukė ir likę trys pareiškėjai

Gruodžio 4 d. LR vidaus reikalų ministras finansavimą paskyrė ir likusiems trims pareiškėjams, teikusiems projektinius pasiūlymus Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Europos socialinio fondo agentūros vertinimą baigė, finansavimą gavo ir artimiausiu metu projektų įgyvendinimo metu sutartis sudarys Varėnos rajono futbolo…

Gru
2

Finansavimas paskirtas Varėnos specialiosios mokyklos ir Socialinių paslaugų centro projektams

2018 m. lapkričio 27 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-884 paskirtas finansavimas Varėnos specialiosios mokyklos ir Varėnos socialinių paslaugų centro vietos veiklos projektams.

Lap
15

Daugėja įgyvendinamų Varėnos miesto vietos veiklos projektų

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu paskirtos lėšos dar dviems vietos veiklos projektams Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Iki Naujųjų metų jau vyks 11-os projektų veiklos. Finansavimas paskirtas: 2018 m. lapkričio 7 d. Varėnos technologijos ir verslo mokyklos projektui „Padavėjo ir…

Spa
31

Patirčių sesijoje „Suprasti kitą“ ieškota sklandaus bendradarbiavimo būdų

Spalio 29 d. Varėnos miesto VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) patirčių sesijoje „Suprasti kitą“, kurios metu kartu su LR vidaus reikalų ir finansų ministerijų bei ESFA atstovais ieškota efektyviausių bendradarbiavimo būdų.

Spa
5

Rengiami miesto plėtros strategijos pakeitimai – kviečiame teikti pasiūlymus

Varėnos miesto vietos veiklos grupė (toliau – Varėnos miesto VVG) inicijuoja Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus ir kviečia Varėnos miesto bendruomenės narius teikti savo įžvalgas ir pasiūlymus.

Rgp
31

Paskirtas finansavimas pirmiesiems Varėnos miesto vietos veiklos projektams

Rugpjūčio 24 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu paskirtas finansavimas I-ojo šaukimo, įvykusio 2017 m., Varėnos miesto vietos veiklos projektams, todėl projektai bus pradėti įgyvendinti per artimiausias 2-3 savaites.

Rgp
16

Didėja galimybės plėstis ir atsinaujinti

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras patvirtino dar šešis Varėnos miesto vietos veiklos grupės (VVG) pateiktus projektus socialinei atskirčiai mažinti ir paslaugoms Varėnos mieste plėsti. Šių paslaugų spektras didės Socialinių paslaugų centre, Varėnos globos namuose, Varėnos „Žilvičio“ lopšelyje-darželyje ir Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje. Daugiau galimybių…

Lie
16

Varėnos miesto vietos veiklos projektai bus pradėti įgyvendinti rugpjūčio mėn.

LR vidaus reikalų ministerija informuoja, kad LR vidaus reikalų ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo vietos veiklos grupių (kurių strategijos atrinktos konkurso tvarka) atrinktiems projektams, kuriuos yra įvertinusi įgyvendinančioji institucija VšĮ ESFA, turi būti patvirtinti iki 2018 m. liepos 27 d. Tai reiškia, kad…