Naujienos

Spa
27

Pradedamas įgyvendinti projektas, apjungsiantis net penkis miestus

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ kartu su Varėnos, Pakruojo, Biržų, Utenos ir Rietavo miestų vietos veiklos grupėmis pradeda įgyvendinti projektą „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“. Jo metu į įvairias projekto veiklas, planuojama, iš minėtų Lietuvos miestų įsijungs bent 10 įstaigų ir organizacijų.…

Rgs
21

Aptartos VPS įgyvendinimo aktualijos ir perspektyvos naujoje ES finansinėje perspektyvoje

Plėtojant miestų VVG tinklo narių ir LR Vidaus reikalų ministerijos 2020 m. rugsėjo 18 d. Kėdainiuose vyko Lietuvos miestų VVG tinklo susirinkimas ir diskusija, kurios metu nariai dalijosi miestų vietos veiklos projektų įgyvendinimo patirtimi bei susipažino su 2014-2020 m. ES finansinio laikotarpio strategijų įgyvendinimo…

Rgs
18

Futbolo klubo „Atžalynas“ projektas pasiekė finišo tiesiąją

Varėnos rajono futbolo klubas „Atžalynas“ baigė įgyvendinti pusantrų metų trukusį vietos veiklos projektą „Socialinę atskirtį patiriančių Varėnos miesto šeimų vaikų socialinė integracija įtraukiant juos į sportinę veiklą“. Į projekto veiklas buvo įtraukta 12 vaikų ir daugiavaikių, nepasiturinčių ir kitų socialinę atskirtį patiriančių Varėnos…

Lie
30

Varėnos globos namai baigė įgyvendinti vietos veiklos projektą

2020 m. liepos 29 d. Varėnos globos namai Varėnos miesto bendruomenės narius sukvietė į baigiamąjį projekto „Senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų atskirties mažinimas ir savarankiškumo palaikymas Varėnos miesto bendruomenėje“ renginį. Jo metu prisiminti ir apžvelgti per 1,5 metų nuveikti darbai, skambėjo muzika, padėkos. Projekto…

Bir
17

Varėnos miesto VVG baigė projektų atrankas

Pasibaigus ir Varėnos miesto VVG valdybai patvirtinus paskutinį projektinių pasiūlymų sąrašą, Varėnos miesto VVG baigė skirstyti visas strategijai numatytas lėšas. Birželio 16 d. buvo patvirtintas paskutinis projektinis pasiūlymas, skirtas bendradarbiavimo tinklui su kitų miestų VVG kurti. Iš viso per 2017-2020 m. Varėnos miesto…

Bir
11

Įsigaliojo Projektų finansavimo aprašo pakeitimai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė 2020 m. birželio 3 d. patvirtino priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) pakeitimus. Esminiai pasikeitimai, aktualūs pareiškėjams – Pagal 10.2.1.1. ir 10.2.1.2. veiklas nuo šiol galimas ne tik bedarbiais esančių…

Bir
1

Inicijuojami strategijos pakeitimai

Varėnos miesto VVG valdybai patvirtinus siūlomų rezervinių vietos plėtros projektų sąrašą koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimui, atitinkamai inicijuojami ir Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimai. Iinicijuojami pakeitimai: – tikslinamas Strategijos finansinis planas, atsižvelgiant į sudaryto rezervinio projektų sąrašo sumas ir…

Bir
1

Vietos veiklos projektų veiklų organizavimas nuo 2020 m. birželio 1 d.

Varėnos miesto VVG projektų vykdytojus informuoja, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. pagal galimybes turi būti atnaujinamos vietos veiklos projektų veiklos, kurių nebuvo galima organizuoti (arba jos nebuvo organizuotos) nuotoliniu būdu. Veiklos turi būti vykdomos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo…

Geg
29

Patvirtintas rezervinių projektų sąrašas

Varėnos miesto VVG valdyba patvirtino siūlomų rezervinių vietos plėtros projektų sąrašą koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimui. Į šį sąrašą įtraukti trijų pareiškėjų projektai. 2020 m. vykusio kvietimo rezerviniam projektų sąrašui sudaryti metu buvo gauti šie projektiniai pasiūlymai: VšĮ „Margoji gamta“ projektas „Į pažintį…

Geg
11

Skelbiamas kvietimas rezerviniam projektų sąrašui sudaryti

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – ministerija), atsižvelgdama į šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje besitęsiančią koronaviruso COVID-19 krizę ir įvertinusi bendruomenių inicijuotos vietos plėtros priemonių galimybes švelninant pandemijos sukeltas pasekmes, aiškinasi konkretų papildomų lėšų poreikį papildomiems vietos veiklos projektams įgyvendinti. Atsižvelgdama…