Naujienos

Vas
20

Padidintas finansavimas Varėnos miesto vietos plėtros strategijos administravimui

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrės 2020 m. sausio 22 d. pakeitė įsakymą, kuriuo siūlomos atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą. Remiantis juo, daliai miestų vietos plėtros strategijų pakeistos ES ir valstybės biudžeto lėšų sumos, numatytos strategijų administravimui, tarp jų – ir Varėnos miesto…

Sau
14

Kad vietos veiklos projektus administruoti būtų paprasčiau

Europos socialinio fondo agentūra 2014–2020 m. laikotarpiu siekdama supaprastinti projektų administravimo procesą,  jau kurį laiką taiko supaprastintą išlaidų apmokėjimą, kuris taikomas ir vietos veiklos projektų vykdytojams. Atsižvelgdama į pareiškėjų klausimus ir siekdama apie supaprastinimus daugiau aiškumo Europos socialinio fondo agentūra parengė „Supaprastinimų atmintinę“.

Sau
2

Inicijuojami vietos plėtros strategijos esminiai pakeitimai

Varėnos miesto vietos veiklos grupė inicijuoja Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos veiklos strategijos esminius pakeitimus.

Gru
27

Varėnos specialioji mokykla baigė įgyvendinti pirmąjį savo vietos veiklos projektą

Varėnos specialioji mokykla baigė projekto „Specialiųjų poreikių mokinių ir jų šeimos narių socialinės atskirties mažinimas Varėnos mieste“ veiklas, kuriuo buvo siekiama mažinti socialinę atskirtį, integruoti vaikus ir jaunuolius turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių į visuomenę. 

Lap
6

Aiškėja bendruomenių inicijuotos vietos plėtros prioritetai 2021-2027 m.

Š. m. spalio 24-25 d. Prienų raj. vyko Vidaus reikalų ministerijos reinginys, patirčiai įgyvendinant Vietos veiklos grupių strategijų projektus bei naujojo finansinio laikotarpio perspektyvoms aptarti. Jame dalyvavo ir Varėnos miesto VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius.

Spa
25

Patvirtinta nauja Varėnos miesto vietos veiklos grupės valdyba

2019 m. rugpjūčio 6 d. ir spalio 10 d. vykusiuose Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotiniuose susirinkimuose buvo priimti nauji nariai ir išrinkta nauja valdyba 4 metų kadencijai.

Spa
16

Įsigaliojo pakeista Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategija

LR vidaus reikalų ministerijai pritarus ir 2019-10-10 Varėnos miesto VVG visuotiniam susirinkimui patvirtinus, įsigaliojo naujos redakcijos Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategija.

Spa
11

Skirtas finansavimas dar 5 vietos plėtros projektams įgyvendinti

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė skyrė finansavimą šiemet pateiktiems ir vertinimo procedūras perėjusiems Varėnos specialiosios mokyklos, Varėnos technologijos ir verslo mokyklos,  Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio, Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ir Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos vietos veiklos projektams.

Spa
1

Baigtas įgyvendinti pirmasis vietos veiklos projektas

Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ baigė įgyvendinti projektą „Ir mes galime padėti“. Tai – pirmasis baigtas įgyvendinti vietos veiklos projektas, parengtas įgyvedinant Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją.

Rgp
28

Tęsiamos diskusijos dėl bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 2021-2027 m.

Intensyvėja diskusijos dėl miestų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros naujame ES finansavimo laikotarpyje (2021-2027 m. ) ir ES struktūrinių fondų investavimo krypčių.