Pareiškėjų įgyvendinami Varėnos miesto vietos plėtros projektai (atnaujinta 2023-04-14)

Eil. Nr. Pareiškėjas Projekto pavadinimas Projekto biudžetas, Eur Iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos, Eur Projekto statusas
1. Varėnos miesto sveikatingumo klubas „ROPĖ“ „Ir mes galime padėti“ 10 036,55 8 957,63 Baigtas įgyvendinti
2. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas „Sidabrinė linija“ Varėnoje: psichosocialinė pagalba telefonu soc. atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ 35 000,00 32 374,91 Baigtas įgyvendinti
3. Varėnos sporto centras „Mes esame reikalingi vieni kitiems“ 28 958,90 26 785,15 Baigtas įgyvendinti
4. Varėnos verslo ir amatų asociacija „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslumui pagal gyvenimo būdą skatinti“ 39 844,00 33 268,00 Baigtas įgyvendinti
5. Varėnos technologijos ir verslo mokykla „Padavėjo ir barmeno profesijos kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams“ 10 131,38 9 369,40 Baigtas įgyvendinti
6. Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondas „Laimės programa“ 35 000,00 26 181,00 Baigtas įgyvendinti
7. Varėnos globos namai „Senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų socialinės atskirties mažinimas ir savarankiškumo palaikymas Varėnos miesto bendruomenėje“ 29 585,11 23 064,61 Baigtas įgyvendinti
8. Varėnos rajono futbolo klubas „ATŽALYNAS“ „Socialinę atskirtį patiriančių Varėnos miesto šeimų vaikų socialinė integracija įtraukiant juos į sportinę veiklą“ 14 435,86 12 553,46 Baigtas įgyvendinti
9. Varėnos ,,Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis „Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams“ 35 000,00 31 803,20 Baigtas įgyvendinti
10. Varėnos specialioji mokykla „Specialiųjų poreikių mokinių ir jų šeimos narių socialinės atskirties mažinimas Varėnos mieste“ 16 803,78 13 822,98 Baigtas įgyvendinti
11. Varėnos socialinių paslaugų centras „Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų plėtra neįgaliesiems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams“ 30 860,26 28 222,90 Baigtas įgyvendinti
12. Varėnos J. Čiurlionytės menu mokykla „Įsijunk meną“ (Switch on art) 19 345,00 17 847,00 Baigtas įgyvendinti
13. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis „Socialinės rizikos  vaikų ir jų šeimų bendruomeniškumo ugdymas pasitelkiant menus“ 14  114,50 11 380,82 Baigtas įgyvendinti
14. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ 21 000,00 19 401,60 Baigtas įgyvendinti
15. Varėnos specialioji mokykla „Mes kartu – jėga“ 10 476,23 9 228,23 Baigtas įgyvendinti
16. Varėnos technologijos ir verslo mokykla „Maisto ruošimo (pobūviams ir furšetams) paslaugų teikėjo kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams“ 10 114,50 9 162,60 Baigtas įgyvendinti
17. Varėnos miesto sveikatingumo klubas „ROPĖ“, Varėnos miesto VVG, Pakruojo miesto VVG, Biržų miesto VVG, Utenos miesto VVG, Rietavo miesto VVG. „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“ 13 339,58 12 194,13 Baigtas įgyvendinti
18. VšĮ „Margoji gamta“ „Į pažintį per fotografiją“ 21 920,47 21 920,47 Baigtas įgyvendinti
19. Varėnos socialinių paslaugų centras „Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Varėnos miesto gyventojams“ 11 343,79 8 234,62 Baigtas įgyvendinti
20. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla „Natos-ne avys, kas išmano, tas jas gano“ 19 441,14 19 441,14 Baigtas įgyvendinti