Pareiškėjų įgyvendinami Varėnos miesto vietos plėtros projektai (atnaujinta 2019-02-04)

Eil. Nr. Pareiškėjas Projekto pavadinimas Projekto biudžetas, Eur Iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos, Eur
1. Varėnos miesto sveikatingumo klubas „ROPĖ“ „Ir mes galime padėti“ 10 036,55 8 957,63
2. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas „Sidabrinė linija“ Varėnoje: psichosocialinė pagalba telefonu soc. atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ 35 000,00 32 374,91
3. Varėnos sporto centras „Mes esame reikalingi vieni kitiems“ 28 958,90 26 786,15
4. Varėnos verslo ir amatų asociacija „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslumui pagal gyvenimo būdą skatinti“ 39 844,00 33 268,00
5. Varėnos technologijos ir verslo mokykla „Padavėjo ir barmeno profesijos kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams“ 10 131,38 9 369,40
6. Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondas „Laimės programa“ 35 000,00 26 181,00
7. Varėnos globos namai „Senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų socialinės atskirties mažinimas ir savarankiškumo palaikymas Varėnos miesto bendruomenėje“ 29 585,11 23 064,61
8. Varėnos rajono futbolo klubas „ATŽALYNAS“ „Socialinę atskirtį patiriančių Varėnos miesto šeimų vaikų socialinė integracija įtraukiant juos į sportinę veiklą“ 14 594,92 12 712,52
9. Varėnos ,,Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis „Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams“ 35 000,00 31 803,20
10. Varėnos specialioji mokykla „Specialiųjų poreikių mokinių ir jų šeimos narių socialinės atskirties mažinimas Varėnos mieste“ 17 169,18 13 648,58
11. Varėnos socialinių paslaugų centras „Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų plėtra neįgaliesiems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos miesto gyventojams“ 33 383,93 30 746,57