Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategija (aktuali redakcija, galiojanti nuo 2020 m. kovo 24 d.).

Parsisiųsti.

Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategija (galiojusi iki 2020 m. kovo mėn.).

Parsisiųsti.

Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategija (galiojusi iki 2019 m. spalio mėn.).

Parsisiųsti.

Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategija (galiojusi iki 2019 m. kovo mėn.)

Parsisiųsti.