„VARĖNOS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ADMINISTRAVIMAS“

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Varėnos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

Projekto uždaviniai:

  • Tinkamai pasirengti Varėnos miesto vietos plėtros projektų įgyvendinimui.
  • Užtikrinti Varėnos miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir įgyvendinimo stebėseną.

Projekto vertė – 60 815,32 Eur, iš jų ES lėšos – 48 711,00 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016-11-29.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-03-20.