Varėnos miesto vietos veiklos grupė pradėjo rengti naują Varėnos miesto vietos plėtros strategiją ir įgyvendinti projektą „Varėnos miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos rengimas“ (projekto Nr. 11-001-T-0018).

Projekto tikslas – Įtraukiant vietos bendruomenę, parengti Varėnos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją.

Projekto tikslinė grupė – Varėnos miesto vietos veiklos grupės valdymo organų atstovai ir darbuotojai, vietos bendruomenės asmenys.

Projekto metu bus atliekama teritorijos (Varėnos miesto), kuriai rengiama vietos plėtros strategija, analizė, parengta vietos plėtros strategijos finansinis veiksmų planas, strategijos valdymo, stebėsenos ir vertinimo tvarka, nustatyti tikslai, įvertinti alternatyvūs įvardytų problemų sprendimo (stiprybių, galimybių išnaudojimo ar grėsmių sumažinimo) būdai, stebėsenos rodikliai, planuojami rezultato rodiklių kiekybiniai pokyčiai, vietos plėtros strategijos uždaviniai ir veiksmai, pagal kuriuos Varėnos miesto bendruomenės vėliau galėti teikti projektinius pasiūlymus.

Projekto biudžetas – 9 530,15 Eur (ES ir valstybės biudžeto lėšos).

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – 2023 m. balandžio-lapkričio mėn.