LR vidaus reikalų ministerijai pritarus ir 2019-10-10 Varėnos miesto VVG visuotiniam susirinkimui patvirtinus, įsigaliojo naujos redakcijos Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategija.Lyginant su anksčiau galiojusiu Strategijos variantu, naujoje Strategijos redakcijoje:

  • patikslintas Strategijos finansinis faktas, atsižvelgiant į pateiktus ir įgyvendinamus vietos plėtros projektus;
  • padidintos Strategijos administravimui skirtos lėšos;
  • patikslinti Strategijos veiksmų rodikliai, ištaisytos jų redakcinės klaidos;
  • patikslintos ir papildytos dalies veiksmų tikslinės grupės, atsižvelgiant į Vietos plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašo pasikeitimus;
  • numatytas papildomas (rezervinis) kvietimas teikti projektiniams pasiūlymams.

Su naujuoju Strategijos variantu galite susipažinti čia.

Varėnos miesto VVG inf.