Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ kartu su Varėnos, Pakruojo, Biržų, Utenos ir Rietavo miestų vietos veiklos grupėmis pradeda įgyvendinti projektą „Socialinės patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“. Jo metu į įvairias projekto veiklas, planuojama, iš minėtų Lietuvos miestų įsijungs bent 10 įstaigų ir organizacijų.

Projekto metu kartu su Utenos miesto VVG kolegomis planuojama organizuoti gerosios praktikos patirties renginys „Mums rūpi“ globos klausimams aptarti. Jo metu mūsų Varėnos miesto ir rajono budintys globotojai, globėjai, nesusiję giminystės ryšiais ir globėjai giminaičiai, dalinsis gerąja patirtimi su Utenos bei Pakruojo miestų ir rajonų budinčiais globotojais, globėjais, nesusijusiais giminystės ryšiais ir globėjais giminaičiai. 2021 m. gegužės-birželio mėn. ne mažiau kaip 20-čiai globojamų vaikų ir vaikų iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų planuojama organizuoti kūrybiškumo stovyklą.

Plėtodami M. K. Čiurlionio kultūrinį kelią, varėniškiai kartu su kolegomis iš Rietavo organizuos kūrybines dirbtuves, kurių metu su M.K. Čiurlionio biografija ir kūriniais Varėnos miesto vaikai susipažins per socioedukacinių veiklų metu. Įgytu sociokultūriniu pagrindu kūrybinių dirbtuvių metu Rietave vaikai pieš konkursinius darbus M.K. Čiurlionio darbų temų interpretacijomis, vyks muzikos užsiėmimai, kurių metu vaikai ruošis iš anksto pasirinktų muzikinių M. K. Čiurlionio kūrinių interpretacijoms.

Taip pat numatoma organizuoti sociokultūrinę išvyką į Pakruojį. Ten Varėnos miesto vietos veiklos projektų vykdytojai, socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, klubo „Ropė“ savanoriai ir nariai, kiti Varėnos miesto gyventojai susipažintų su Pakruojo mieste įgyvendintomis socialinėmis iniciatyvomis, sukurtomis vietos veiklos projektų metu, taip pat socialiniais verslais, veiklomis, kuriomis sprendžiamos socialinę atskirtį patiriančių asmenų problemos.

Šis projektas – paskutinis Varėnos miesto VVG projektas, kuris buvo atrinktas ir pradedamas įgyvendinti pagal 2016-2020 m. Varėnos miesto plėtros strategiją. Aštuoni projektai jau baigti įgyvendinti, dar aštuonių vietos veiklos projektų įgyvendinimas eina į pabaigą.

Varėnos miesto VVG informacija